Antistollingscentrum (Trombosedienst)

Onze Unit Antistolling (Trombosedienst) begeleidt patiënten in het verzorgingsgebied die vitamine K antagonisten (VKA) acenocoumarol, fenprocoumon (Marcoumar ®) of warfarine gebruiken.

Wat we doen

Unit Antistolling van RHMDC verzorgt de begeleiding van (poliklinische) Trombosepatiënten die vitamine K antagonisten (VKA) acenocoumarol, fenprocoumon (Marcoumar ®) of warfarine gebruiken.

E zijn ziekten en omstandigheden die trombose kunnen veroorzaken. Dit kan behandeld worden met medicijnen om bloed minder stolbaar te maken. De hoofdbehandelaar (specialist of huisarts) stelt de indicatie vast en schrijft de antistollingsmedicijnen voor. Maar deze medicijnen brengen een bepaald risico met zich mee, zeker als de inname dosis te hoog is. Bij een te hoge inname wordt de stolbaarheid van het bloed teveel geremd en kunnen er bloedingen ontstaan. Het team van de Unit Antistolling (Trombosedienst) helpt patiënten hiertegen te beschermen, zodat het anti-stollende effect in het bloed niet te groot is (kans op bloedingen), maar ook niet te klein (kans op trombose).

In het geval van vitamine K antagonisten (VKA) wordt de Unit Antistolling RHMDC medebehandelaar om de VKA goed in te stellen en het gebruik hiervan te begeleiden en te controleren. De Unit Antistolling van het RHMDC is als medebehandelaar verantwoordelijk voor: 

  • Bloedafname en bepaling INR (standaard werkwijze: vingerprik)
  • Verzamelen van relevante medische informatie
  • Vaststellen van de vervolgdosering en de controletermijn
  • Zo nodig couperen van de antistolling rondom onderzoeken, ingrepen en bij bloedingen
  • Begeleiden en instrueren van patiënten die hun antistollingsbehandeling zelfstandig controleren en doseren (zelfmanagement).

Wie we zijn

Bij het Antistollingscentrum van RHMDC zijn zo’n 35 personen werkzaam. Er rijden 8 trombosedienstauto’s rond om patiënten thuis te bezoeken.

Verantwoordelijkheid

  • De dagelijkse eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en werking ligt bij de algemeen directeur van RHMDC.
  • De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de medisch leider.
  • De verantwoording voor de praktische zaken is gedelegeerd aan de teamleiders.
  • De verantwoordelijkheid voor het correct afnemen en vervoeren van materiaal ligt bij de medewerker prikdienst.
FunctieNaam
Directeur:Dhr. Dr. R. Baumgarten
Medisch leider:Mw. E. Kragten-van Rooijen
Teamleider:Mw. B.W. Zandvliet-Smit
Teamleider:Mw. H.G. Mesman-Molenaar
Kwaliteitsfunctionaris:Mw. H.G. Mesman-Molenaar (a.i.)

Dagelijks wordt door de Trombosedienstmedewerkers op prikpunten en bij patiënten thuis bloed afgenomen, waarvan vervolgens de INR wordt bepaald. De INR (International Normalised Ratio) is de gewenste mate van antistolling.

Onderstaande collega’s zijn werkzaam als doseerarts en adviseren patiënten over de juiste dosering van hun trombosemedicatie.

BIG-nummers

NaamFunctieBIG-nummer
E. Kragten- van Rooijen Arts trombose en trombofilie 89065573501
Y. PootDoseerarts antistolling59048399501
S. BasrawyDoseerarts antistolling69063058101
Dr. U.B. Mourer-KensbockDoseerarts antistolling69045204101

Samenwerking

Unit Antistolling RHMDC is een actief lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) en neemt actief deel aan de regionale overleggen tussen de trombosediensten en ziekenhuizen in de regio Delft, Den Haag, Leiden en Zoetermeer.

Daarnaast is de Trombosedienst van het RHMDC nauw betrokken bij het Reinier de Graaf ziekenhuis en het LangeLand ziekenhuis voor onder andere het antistollingsbeleid en we verzorgen de bloedafname voor beide ziekenhuizen.

Kwaliteit

Accreditatie

Ons Antistollingscentrum (voorheen Trombosedienst Delft) voldoet aan de internationale ISO-normen 15189+C11 en 22870:2016, die aangeven dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, doseringen professioneel worden uitgevoerd en dat de organisatie aantoonbaar gericht is op verbetering.

Het door de Raad voor Accreditatie toegekende accreditatienummer is M155.

Cliënttevredenheidsonderzoeken

Het Antistollingscentrum van RHMDC laat met regelmaat cliënttevredenheidsonderzoeken uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken kunt u inzien door te klikken op onderstaande links.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2019

Cliënttevredenheidsonderzoek 2016

Samenvatting Medische Jaarverslagen

Hieronder vindt u de Samenvatting Medische Jaarverslagen van alle trombosediensten, uitgegeven door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

Samenvatting Medische Jaarverslagen 2019

Samenvatting Medische Jaarverslagen 2018

Samenvatting Medische Jaarverslagen 2017

Samenvatting Medische Jaarverslagen 2016

Samenvatting Medische Jaarverslagen 2015

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van Trombose? Neem dan contact met ons op.