Antistollingscentrum (Trombosedienst)

Onze Unit Antistolling (Trombosedienst) begeleidt patiënten in het verzorgingsgebied die vitamine K antagonisten (VKA) acenocoumarol, fenprocoumon (Marcoumar ®) of warfarine gebruiken.

Wat is het?

We zijn verantwoordelijk voor: 

  • Bloedafname en bepaling INR (standaard werkwijze: vingerprik)
  • Verzamelen van relevante medische informatie
  • Vaststellen van de vervolgdosering en de controletermijn
  • Zo nodig couperen van de antistolling rondom onderzoeken, ingrepen en bij bloedingen
  • Begeleiden en instrueren van patiënten die hun antistollingsbehandeling zelfstandig controleren en doseren (zelfmanagement).

Waarom? 

Er zijn ziekten en omstandigheden die trombose kunnen veroorzaken. Dit kan behandeld worden met medicijnen om bloed minder stolbaar te maken. Maar deze medicijnen brengen een bepaald risico met zich mee, zeker als de inname dosis te hoog is. Dan wordt de stolbaarheid van het bloed teveel geremd en kunnen er bloedingen ontstaan. De trombosedienst helpt u hiertegen te beschermen, zodat het antistollende effect in uw bloed niet te groot is (kans op bloedingen), maar ook niet te klein (kans op trombose).

Over ons antistollingscentrum

Dagelijks wordt door de medewerkers op prikpunten en bij patiënten thuis op afspraak bloed afgenomen, waarvan vervolgens de INR wordt bepaald. De INR (International Normalised Ratio) is de gewenste mate van antistolling.

BIG-nummers

NaamFunctieBIG-nummer
Y. PootDoseerarts antistolling59048399501
S. BasrawyDoseerarts antistolling69063058101
E. Kragten- van RooijenArts trombose en trombofilie89065573501
Dr. U.B. Mourer-KensbockDoseerarts antistolling69045204101

Meer informatie

Meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van Trombose? Neem dan contact op met uw Relatiebeheerder Diagnostiek of bekijk de website van Trombosedienst Delft.