Over RHMDC

Wat we doen

Iedereen met vragen over ziekte of gezondheid kan terecht bij ons. Met onze analyses van bloed, urine, weefsel en andere lichaamsmaterialen ondersteunen we bij het stellen van de juiste diagnose. We opereren landelijk, met alle disciplines onder één dak: Klinische Chemie, Medische Immunologie, Medische Microbiologie, Pathologie en Antistollingscentrum/Trombosedienst.

Deze hoogwaardige diagnostiek leveren we aan verschillende medische zorgverleners; huisartsen en verloskundigen, GGD, medisch specialisten van het Reinier de Graaf in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer, ZBC’s en voor verpleeghuizen en GGZ-instellingen.

Voor een afspraak voor bloedafname kunt u terecht op verschillende locaties. Onze thuisprikkers komen ook bij mensen thuis als zij niet in staat zijn zelf naar een prikpunt te komen.

COVID-19 diagnostiek

Ons laboratorium is door het RIVM gevalideerd voor COVID-19 diagnostiek. Wij werken nauw samen met de GGD Haaglanden en bieden zowel PCR-testen als sneltesten aan. Ons laboratorium verwerkt duizenden monsters per week.

ISO 15189 gecertificeerd

Wij zijn per 1 juli 2018 ISO 15189 gecertificeerd. Hiermee wordt de kwaliteit van ons laboratorium geborgd en continue gestreefd naar verbetering.

Wie we zijn

Verbindend in diagnostiek voor mens en maatschappij, dat is onze missie. Door steeds te innoveren en samen te werken met andere laboratoria en zorgorganisaties blijft onze diagnostiek en dienstverlening efficiënt en betaalbaar. Onze laboratoriumexperts en medisch specialisten denken graag met zorgverleners mee bij het duiden van uitslagen en mogelijke behandelingen.

Directie

De directie van RHMDC bestaat uit een algemeen directeur en een adjunct- directeur.

Ruben Baumgarten - Algemeen directeur RHMDC
Ruben Baumgarten – Algemeen directeur RHMDC
Ivo Kristelijn - Adjunct directeur RHMDC
Ivo Kristelijn – Adjunct directeur RHMDC

Managementteam

Ons managementteam bestaat daarnaast uit de managers van de vier vakgroepen, een Commercieel Directeur en de Manager Informatisering & Automatisering.

MT RHMDC

Van links naar rechts:
Carel Meijers (Medisch manager Pathologie), Manou Batstra (Medisch manager Immunologie), Marieke Frasa (Medisch manager Klinische Chemie), Ivo Kristelijn (Adjunct directeur), Ruben Baumgarten (Algemeen directeur), John Scheepers (Manager Informatisering & Automatisering), Femke Adema (Commercieel directeur), Leo Smeets (medisch manager Microbiologie).

Werken bij RHMDC

Werken in een dynamische omgeving waarin elke dag weer uitdaging brengt? Een lab met een landelijk bereik, waarin topklinische specialisten samenwerken voor en met verschillende soorten klanten?
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiast (medisch) talent dat past bij ons hoge niveau van expertise en dienstverlening.

Bekijk de vacatures

Privacy

Bij de uit­voe­ring van haar werk­zaam­he­den ver­werkt het RHMDC per­soons­ge­ge­vens van onder meer pati­ën­ten, klan­ten, zorg­ver­le­ners en mede­wer­kers. Het RHMDC res­pec­teert de bescher­ming van de pri­va­cy van deze betrok­ke­nen en zorgt ervoor dat hun per­soons­ge­ge­vens in over­een­stem­ming met de pri­va­cy­wet­ge­ving wor­den ver­werkt. Mid­dels de pri­va­cy­ver­kla­ring wordt toe­ge­licht op wel­ke wij­ze het RHMDC omgaat met de per­soons­ge­ge­vens van de betrokkenen.