Antistollingscentrum / Trombosedienst Delft

Organisatie

Bij het Antistollingscentrum van RHMDC zijn 35 personen werkzaam. Er rijden 8 trombosedienst-auto’s rond om patiënten thuis te bezoeken.

De dagelijkse eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en werking ligt bij de directeur.
De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de medisch leider.
De verantwoording voor de praktische zaken is gedelegeerd aan de teamleiders.
De verantwoordelijkheid voor het correct afnemen en vervoeren van materiaal ligt bij de medewerker prikdienst.

Managementteam

FunctieNaam
Directeur:Dhr. Dr. R. Baumgarten
Medisch leider:Mw. E. Kragten-van Rooijen
Teamleider:Mw. B.W. Zandvliet-Smit
Teamleider:Mw. H.G. Mesman-Molenaar
Kwaliteitsfunctionaris:Mw. H.G. Mesman-Molenaar (a.i.)

Kwaliteit

Accreditatie

Ons Antistollingscentrum (voorheen Trombosedienst Delft) voldoet aan de internationale ISO-normen 15189+C11 en 22870:2016, die aangeven dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, doseringen professioneel worden uitgevoerd en dat de organisatie aantoonbaar gericht is op verbetering.

Het door de Raad voor Accreditatie toegekende accreditatienummer is M155.

Cliënttevredenheidsonderzoeken

Het Antistollingscentrum van RHMDC laat met regelmaat cliënttevredenheidsonderzoeken uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken kunt u inzien door te klikken op onderstaande links.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2019

Cliënttevredenheidsonderzoek 2016

Samenvatting Medische Jaarverslagen

Hieronder vindt u de Samenvatting Medische Jaarverslagen van alle trombosediensten, uitgegeven door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

Samenvatting Medische Jaarverslagen 2019

Samenvatting Medische Jaarverslagen 2018

Samenvatting Medische Jaarverslagen 2017

Samenvatting Medische Jaarverslagen 2016

Samenvatting Medische Jaarverslagen 2015

Klachten

Wij streven naar de best mogelijke dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat patiënten of aanvragers met vragen, klachten, op- of  aanmerkingen komen. Wij vragen u dan om contact op te nemen met de hoofdvestiging waarna één van de teamleiders deze in behandeling zal nemen of ons digitale klachtenformulier in te vullen.

Contactgegevens

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl