Hartis hartritme-onderzoek

Hartritmestoornissen zijn vaak lastig vast te stellen. Dat maakt de keuze tussen zelf behandelen of verwijzen voor u als huisarts niet altijd eenvoudig. De digitale Hartis Holter biedt uitkomst, de holter kan worden aangemeten op één van onze bloedafnamelocaties De aanvraag voor een holter loopt via Zorgdomein (Diagnostiek / Functieonderzoeken / Hartritme) De patiënt kan vervolgens via de website een afspraak maken op een locatie naar keuze.

Hartritmestoornissen zijn vaak lastig vast te stellen. Dat maakt de keuze tussen zelf behandelen of verwijzen voor u als huisarts niet altijd eenvoudig. Een digitale Hartis Holter helpt hierbij en kan worden aangemeten op één van onze bloedafnamelocaties. U vraagt een holteronderzoek aan via ZorgDomein. Ga naar het menu ‘Diagnostiek’, ‘Functieonderzoeken’ en dan naar ‘Hartritme’. Vervolgens maakt de patiënt via de website een afspraak op een bloedafnamelocatie naar keuze.

Wat is een Hartis ECG recorder?

De Hartis ECG recorder is een kleine, digitale recorder die de elektrische activiteit van het hart registreert en eventuele hartritmestoornissen vastlegt of uitsluit. De recorder heeft meerdere registratiefuncties. De uitslag wordt beoordeeld door een cardioloog werkzaam bij Hartis, die vervolgens de uitslag digitaal naar de huisarts stuurt.

Hartis ECG recorder

Waarom gebruik je een Hartis ECG recorder?

Deze digitale recorder registreert elektrische activiteit van het hart en onregelmatigheden van het hartritme. De patiënt draagt tijdens het onderzoek de recorder gedurende een voorgeschreven periode bij zich.

Er kan gekozen worden voor een holteronderzoek van 24, 48 of 72 uur of een eventonderzoek van 7 dagen. Het is afhankelijk van de klinische context wanneer je voor welk type registratie kiest.

Holterregistratie

  • Continue registratie waarbij het hartritme van de patiënt 24, 48 of 72 uur continu geregistreerd wordt. Deze opname wordt gekozen indien de patiënt aangeeft dat de klachten zich frequent en met enige regelmaat voordoen. De beoordeling geeft de huisarts veel informatie, bijvoorbeeld over de frequentie verdeling en percentages ectopie.

Eventregistratie

  • Klachten zijn minder frequent en de kans dat de klachten/event zich binnen 3 dagen voordoen is klein(er). In principe is de Hartis eventregistratie ook een continu registratie. Alles wordt opgenomen, dus arresten (pauzes) worden gezien. Duidelijk moet zijn dat vanwege het type registratie en de grootte van de opname, in de beoordeling hoofdzakelijk wordt ingezoomd op die momenten dat de patiënt klachten ervaart en de eventmarker heeft ingedrukt.

Een praktisch overzicht

Wanneer kiest u voor een HolterWanneer kiest u voor een event
Dagelijkse klachtenWekelijkse klachten
Ritmestoornissen kwantificerenRitmestoornissen niet kwantificeren
Uitgebreide verslaglegging, onderverdeeld in
atriale- en ventriculaire ritmestoornissen en diverse frequentie trendgrammen en andere statische weergaven
Alleen verslaglegging van de momenten waarop de drager op de eventknop drukte
Correlatie aantonen tussen klachten die dagelijks voorkomen en aanwezige ritme- en geleidingsstoornissenDe correlatie aantonen tussen klachten die wekelijks voorkomen en aanwezige ritme-en geleidingsstoornissen
A-symptomatische ritmestoornissen registrerenSymptomatische episodes registreren

Meer informatie over het gebruik en de werking van de Hartis ecg recorder vindt u op de website van Hartis.

Over de Hartis Event recorder

Leg hartritmeproblemen vast of sluit hartritmeproblemen uit door de drager zelf te laten registreren wanneer er stoornissen voorkomen. Meer informatie over het gebruik en de werking van het apparaat vindt u op de website van Hartis.

Hartis ECG recorder aanvragen?

Voor het aanvragen van de Hartis ECG recorder neemt u contact op met uw Relatiebeheerder Diagnostiek. Het uitvoeren van holter- en eventonderzoeken is regio-afhankelijk. Wij bieden dit dus niet in elke regio in Nederland aan. Vraag uw Relatiebeheerder Diagnostiek naar de mogelijkheden of mail ons op regiosupport@reinier-mdc.nl.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie