Klinische chemie

Wat we doen

Klinische chemie richt zich op medisch laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten zoals urine, feces en hersenvocht.. Lees hier meer over de soorten onderzoeken die we uitvoeren. Onze klinisch chemici adviseren u bij de interpretatie van resultaten en over aanvullend onderzoek.

Veelzijdig laboratorium

In lichaamsvochten worden verschillende stoffen en cellen gemeten die ons informatie geven over de algemene gezondheid van uw patiënt en de gezondheid van specifieke organen. Laboratoriumonderzoek speelt een sleutelrol bij 70% van de diagnoses. Met laboratoriumonderzoek kunnen we:

  • een ziekte uitsluiten of vaststellen
  • het verloop van een ziekte volgen
  • het resultaat van een behandeling controleren
  • een ziekte voorkomen
  • research faciliteren

Daarnaast zorgt de klinische chemie voor passende bloedproducten bij transfusies, en doen we vruchtbaarheidsonderzoek en voorbereidende opwerkingen voor vruchtbaarheidsbehandelingen bij een zwangerschapswens. Tevens wordt op het laboratorium DNA onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld erfelijke ziekten.

De juiste diagnostiek op de juiste tijd

Het klinisch chemisch laboratorium heeft meerdere locaties waardoor diagnostiek uit heel Nederland op de juiste tijd kan worden uitgevoerd. Het laboratorium is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Hierdoor is spoedeisende diagnostiek continu mogelijk. Alle afgenomen materialen worden vaak dezelfde dag nog geanalyseerd.

Afwijkende uitslagen, waarbij direct medisch handelen nodig is, worden doorgebeld naar (de opgegeven contactpersoon van) de zorgverlener. Sterk afwijkende uitslagen worden door de klinisch chemicus beoordeeld, en eventueel van passend commentaar voorzien. Indien er aanleiding voor is neemt de klinisch chemicus contact op met de aanvrager voor overleg en advies. Voor collegiaal overleg zijn wij bereikbaar via het Klant Contact Centrum.

Wie we zijn

Het team bestaat uit acht klinisch chemici met verschillende aandachtsgebieden, twee klinisch chemici in opleiding, een hoofd, vijf teamleiders, en circa 100 analisten. Daarnaast valt ons POCT-team vakinhoudelijk onder de supervisie van de klinische chemie. We werken nauw samen met onze collega’s uit andere laboratoriumdisciplines, zoals Medische Immunologie, Medische Microbiologie en Pathologie, waardoor we in staat zijn geïntegreerd advies te geven over de volledige breedte van laboratoriumonderzoek en efficiënt multidisciplinair (vervolg)onderzoek kunnen effectueren.

Vakgroep Klinische Chemie RHMDC
Vakgroep Klinische Chemie RHMDC
Van links naar rechts: Marloes van Zwam, Frans van der Horst, Marianne Zijlstra, Ellen Elsenberg, Michael Bots, Linda IJsselstijn, Marieke Frasa en Raoul Oude Engberink.

Samenwerkingsverbanden en scholing

We zijn verbonden aan het Reinier de Graaf Gasthuis en het HagaZiekenhuis. Verder werken we voor eerstelijns zorgverleners, ZBC’s en verpleeghuizen in heel Nederland. Daarnaast zijn we partners van onderzoeksinstituten en bedrijven voor wetenschappelijk onderzoek. Onderling wisselen laboratoria door heel Nederland expertise en bijzondere bepalingen, die niet op ieder laboratorium worden gedaan, uit.

Daarnaast zijn er samenwerkingen met onder andere de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) en Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ).

U kunt bij ons terecht voor Diagnostische Toets Overleggen (DTO’s) of andere nascholingen, en we bieden verschillende webinars aan. Daarnaast geven de klinisch chemici onderwijs aan medisch specialisten en medisch specialisten in opleiding (AIOS) in het Reinier de Graaf Gasthuis en het HagaZiekenhuis. De klinische chemie in het RHMDC heeft in samenwerking met de beroepsvereniging NVKC haar eigen opleiding tot klinisch chemicus. Tezamen met hogescholen worden nieuwe analisten opgeleid.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie