Unit Antistollling / Trombosedienst

Over Unit Antistolling

Sinds 1 januari 2020 is Trombosedienst Delft onderdeel geworden van het RHMDC. De nieuwe naam van de Trombosedienst Delft is Unit Antistolling geworden. Om verwarring te voorkomen, gebruiken we voorlopig beide namen.

Begeleiden van patiënten

De medewerkers van de Unit Antistolling van het RHMDC begeleiden patiënten die last hebben van trombose. Bij de diagnose trombose schrijft een (huis)arts antistollingsmiddelen voor zoals fenprocoumon (Marcoumar®) of acenocoumarol (SintromMitis®). Zolang u deze middelen gebruikt, blijft een regelmatige controle van uw bloed noodzakelijk.

Dagelijks wordt door de trombosedienstmedewerkers, medewerkers op bloedafnamelocaties en bij patiënten thuis op afspraak bloed afgenomen. Het afnemen van bloed “aan huis” zal alléén kunnen plaatsvinden als hier medisch aanwijsbare redenen voor zijn. Indien u langdurig orale antistollingsmiddelen moet gebruiken, kan de controle van uw bloed, onder bepaalde voorwaarden, ook door u zelf worden gedaan.

Waarom is controle bij trombose belangrijk?

Het gevaar bij trombose is dat er een bloedstolsel, uit een verstopt bloedvat, losschiet en in de longen terecht komt. Dit veroorzaakt een longembolie. Om een longembolie te voorkomen, houdt de Trombosedienst van het RHMDC het bloed van patiënten nauwkeurig in de gaten door de bloedwaarde International Normalised Ratio (INR) te bepalen.

Aan de hand van de uitslag wordt vastgesteld hoeveel tabletten u de komende tijd in moet nemen. We noemen dit uw persoonlijke doseeradvies. Dit doseeradvies kunt u terugvinden in de doseringskalender. Per dag staat precies vermeld hoeveel tabletten u de komende periode moet innemen en wanneer uw bloed weer gecontroleerd moet worden. Deze doseringskalender ontvangt u de volgende dag na het prikken thuis en/of kunt u online inzien. De dosering van het antistollingsmiddel is individueel; uw dosering kan dus verschillen met die van andere trombosedienstpatiënten.

Onderhoud contact

Houd uw trombosedienst op de hoogte van belangrijke veranderingen in uw gezondheid of medicatiegebruik. Dit kan namelijk effect hebben op de werking van de antistolling, waardoor het aantal tabletten aangepast moet worden of een eerdere bloedcontrole nodig is. Zie hiervoor ‘Bijzonderheden melden’.

Meer informatie

Via onderstaande knoppen kunt u meer lezen over trombose, antistolling, zelfmeten en inzage in uw dossier. Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op de website van de Trombosestichting.

Klachten

Wij streven naar de best mogelijke dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat patiënten of aanvragers met vragen, klachten, op- of  aanmerkingen komen. Wij vragen u dan om contact op te nemen met de hoofdvestiging waarna één van de teamleiders deze in behandeling zal nemen of ons digitale klachtenformulier in te vullen.