Pathologie

Pathologie

Wat doet de afdeling Pathologie?

De afdeling Pathologie van het RHMDC levert efficiënte en kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge dia­gnos­tiek en geven advie­zen voor ver­de­re behan­de­ling. Onze pathologen onderzoeken cel­len en weef­sels om vast te stel­len of er spra­ke is van afwij­kin­gen. Dit onder­zoek bestaat uit cyto­lo­gie (onder­zoek van cel­materi­aal), his­to­lo­gie (onder­zoek van cellen in weef­selverband) en post­mor­taal onder­zoek (obduc­tie).

Aan­vul­len­de tech­nie­ken zoals histochemische en immu­no­his­toche­mische kleuringen, immuunfluorescentie en immuuncytoche­mie zijn beschikbaar. Lees meer over onze onderzoeken.

Wie zijn er werkzaam op de afdeling Pathologie?

De afdeling Pathologie bestaat uit:

 • 8 administratieve medewerkers
 • 25 histologische analisten, waaronder;
  • 4 immunopathologie analisten
  • 3 beenmerganalisten
  • 3 pathologist assistents
 • 6 cytologische analisten
 • 11 pathologen

De medisch specialisten zijn opgeleid in cel- en weefseldiagnostiek. De deelspecialisaties zijn:

 • Dermatopathologie
 • Gastro-intestinale pathologie
 • Mammapathologie
 • Cytologie
 • Endocriene pathologie
 • Haemato-pathologie
 • Longpathologie
 • Gynaecopathologie
 • Uropathologie

Onze analisten werken nauw samen met collega’s uit andere laboratoriumdisciplines in de medische gezondheidszorg, zoals de Klinische ChemieMedische Immunologie en Medische Microbiologie. Het belang van de patiënt en de kwaliteit van de laboratoriumzorg staan altijd centraal.

Samenwerkingsverbanden

Naast de samenwerking met de andere RHMDC-afdelingen, werken onze pathologen samen met de (klinische) specialisten uit het Reinier de Graaf, met de medisch specialisten van diverse Zelfstandig BehandelCentra (ZBC’s), huisartsen en met academische centra als het Erasmus MC, het LUMC en het UMC.

Een aanvraag indienen voor pathologisch onderzoek

In onze bestelmodule bestelt u (kosteloos) aanvraagformulieren voor obducties, histologisch onderzoek en cytologisch onderzoek.

Onze tarieven

De tarieven voor onze onderzoeken staan hier vermeld.

Werken op onze afdeling Pathologie

Zoek je een afwisselende baan in een omgeving vol vooraanstaande topclinici, waar het nooit saai is en je jezelf professioneel kunt blijven ontwikkelen? Kijk op de vacaturepagina voor een overzicht van actuele vacatures.

Stagelopen bij de afdeling Pathologie

Ben je een HLO- of MLO-student en zoek je een stageopdracht op gebied van pathologie? Als erkend leerbedrijf hielpen we al vele analisten met het zetten van de eerste praktische stappen in hun pathologie-carrière. We kijken graag samen met je naar de mogelijkheden! Neem contact op met het stagebureau voor meer informatie t.a.v. Andrea van der Staal-Brnická.

Pathologen inclusief BIG-nummer

Bekijkt u deze pagina op uw mobiel? Draai dan uw telefoon om de gegevens op de juiste manier te bekijken.

Max Boot - Patholoog RHMDC
NaamFunctieBIG-nummer
Drs. M. BootPatholoog 19916508301
Isabelle Focke-Snieders - Patholoog RHMDC
NaamFunctieBIG-nummer
Drs. I. Focke-Snieders Patholoog 29058088201
Tim Hansum - Patholoog RHMDC
NaamFunctieBIG-nummer
Drs. T. HansumPatholoog 79920898901
Jeroen de Jong - Patholoog RHMDC
NaamFunctieBIG-nummer
Dr. J. de JongPatholoog 79058093601
Jappe Licht - Patholoog RHMDC
NaamFunctieBIG-nummer
Drs. J.R. Licht Patholoog 19059295401
Carel Mejiers - Patholoog RHMDC
NaamFunctieBIG-nummer
Dr. J.H.C. Meijers Patholoog 39022801401
Arash Navabifard Jahromi - Patholoog RHMDC
NaamFunctieBIG-nummer
Drs. A.N. Navabifard JahromiPatholoog 59066605401
Juliette Spitzer Naaijkens - Patholoog RHMDC
NaamFunctieBIG-nummer
Drs. J.M.J. Spitzer-Naaijkens Patholoog 19049901201
Arjan van Tilburg - Patholoog RHMDC
NaamFunctieBIG-nummer
Drs. A. van Tilburg Patholoog 19909271801
Sietske Zoetemeyer - Manager Pathologie
NaamFunctieBIG-nummer
Dr. S. ZoetemeyerPatholoog39915464801
Kyra Smit - Hoofd Pathologie
NaamFunctie
Mevr. K. Smit Hoofd Pathologie

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie