Trombosedienst procedures

Trombosedienstpatiënten aanmelden

Wilt u een patiënt bij onze Trombosedienst aanmelden? U kunt bij ons nieuwe patiënten én bekende patiënten na een opname aanmelden via het aanmeldingsformulier. Nadat u het aanmeldingsformulier heeft geopend, kunt u deze uitprinten, invullen en aan ons mailen: antistollingscentrum@reinier-mdc.nl.

U heeft het programma Adobe Acrobat nodig om het bestand te kunnen openen. U kunt dit programma van de website gratis downloaden: http://www.adobe.com.

Ingreep melden of patiënten afmelden?

Voor een goede dienstverlening en begeleiding van de patiënt is het belangrijk dat de Trombosedienst geïnformeerd wordt bij (tijdelijke) veranderingen van de antistollingsbehandeling. Denk hierbij aan aanpassingen in de medicatie voor een ingreep, operatie, onderzoek of (ziekenhuis)opname, maar ook de verandering of het stoppen van een antistollingsmiddel of een onderzoek bij de tandarts.

  • Bij tijdelijke onderbreking vanwege een ingreep of onderzoek dient het ingrepenformulier gebruikt te worden.
  • Bij definitief staken van VKA of het switchen naar een ander antistollingsmiddel dient het communicatieformulier gebruikt te worden. Ook is het mogelijk hierop aan te geven of de Trombosedienst de switch naar een DOAC moet begeleiden op geleide van de INR, om overdosering te voorkomen.

Meer informatie

Ingrepen en onderzoeken door specialist of huisarts

Bij een geplande ingreep is het van belang dat de trombosedienst hierover tijdig ingelicht wordt middels het ingrepenformulier, zodat de antistolling rondom de ingreep op het gewenste niveau is. Ook wanneer de antistolling binnen het streefgebied mag blijven, is het nodig om dit aan ons door te geven, zodat wij kunnen zorgen voor een actuele INR (max 72 uur voor ingreep).

Regionaal (oa Delft, Leiden, Den Haag en Zoetermeer) zijn standaard afspraken gemaakt hoe de antistolling te stoppen per soort bloedingsrisico. De instructie hierover wordt door de trombosedienst gegeven. Indien u aangeeft dat er bridging middels LMWH nodig is, verzorgen wij het recept en de instructies.

Ingrepen door tandarts

Bekijk hier de Richtlijn Antitrombotica en ingrepenformulier. Deze klinische praktijkrichtlijn (KPR) behandelt het aanbevolen beleid bij bloedige ingrepen in de eerste-, tweede- en derdelijns mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken.

Het KIMO heeft in december 2019 de volgende richtlijn gepubliceerd: ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’, kortweg ‘Antitrombotica’ genoemd. Deze vervangt de eerdere ACTA-richtlijn en bevat praktische richtlijnen voor de diverse soorten antistolling rondom tandheelkundige verrichtingen. Bekijk hier de samenvattende schema’s van deze richtlijn.

Voor het aanvragen van een actuele INR, verzoeken wij u het ingrepenformulier aan ons te sturen (bij voorkeur minimaal 5 werkdagen tevoren). U vindt het formulier ‘Ingrepenformulier tandartsen Trombosedienst’ onder het kopje ‘Formulieren’ op deze pagina.

Contact

Bereikbaarheid

Voor zorgverleners zoals artsen, tandartsen, apothekers, thuiszorg en andere zorgverleners zijn wij van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 260 40 30.
Mocht u onverhoopt niemand te pakken krijgen, dan zijn wij ook bereikbaar op telefoonnummer 06 10 14 24 38.
Voor doseringen kunt u ons ook op zaterdag tussen 17:30 en 18:00 uur bellen.

Heeft u een hele belangrijke vraag die niet kan wachten tot eerdergenoemde contactmomenten? Dan kunt u ons, alleen bij spoed, ook buiten de openingstijden bereiken op telefoonnummer 088 260 40 30.

Algemene contactgegevens

Unit Antistolling RHMDC 
Patrijsweg 42
2289 EX Rijswijk

Telefoonnummer: 088 260 40 30
E-mail: antistollingscentrum@reinier-mdc.nl

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie