Samenwerkingen

Met al onze disciplines onder één dak helpen we zorgverleners in Nederland met verschillende soorten onderzoek. Omdat we verder willen gaan in onze rol als kennisspeler en zorgvernieuwer werken we daarnaast samen met andere vooraanstaande zorgpartners.

We vertellen graag meer over hoe we onze ervaring en expertise samen met andere partijen inzetten voor onderzoek en innovatie.

Wilt u samenwerken met RHMDC?

Neem dan contact op met één van onze Relatiebeheerders Diagnostiek of mail naar regiosupport@reinier-mdc.nl.

Antistollingscentrum

Het antistollingscentrum van RHMDC is een actief lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). Daarnaast zijn we nauw betrokken bij het Reinier de Graaf Gasthuis en ‘t Lange Land Ziekenhuis, met name rondom het antistollingsbeleid.
We nemen actief deel aan de regionale overleggen tussen de trombosediensten en ziekenhuizen in de regio Delft, Den Haag, Leiden en Zoetermeer.

Trombovitaal

TromboVitaal is onderdeel van Vital10 en biedt complete zorg voor patiënten met anti-stollingsmedicatie. RHMDC stelt de INR*-waarden vast, waarna TromboVitaal een (nieuw) doseerschema opstelt voor de patiënt die een antistollingsmedicijn (bloedverdunners) gebruikt. Met deze samenwerking kunnen we de patiënt nog beter van dienst zijn en uitbreiding en terugkeer van het stolsel voorkomen.

* INR = “International Normalized Ratio”. Een INR geeft weer hoe snel bloed stolt. Door regelmatig de INR te meten bij Trombosepatiënten controleren we het effect van de behandeling.

“Wij zijn blij met de overeenkomst die wij met Reinier Haga MDC hebben getekend. Het belooft een mooie samenwerking te worden met als doel om zowel de huisarts, als de patiënt ondersteuning te bieden bij zorg op afstand.”

Farmacogenetisch onderzoek

Om in te kunnen schatten hoe snel geneesmiddelen worden afgebroken door het lichaam voeren we DNA-onderzoek uit: Farmacogenetica. Zo kunnen we bijvoorbeeld informatie van enzymen in de lever analyseren.

Krachten bundelen: Erasmus MDC en RHMDC

Samen met de afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC, voert ons laboratorium als eerste in Nederland hoogwaardige kwaliteit testen (CE-IVD) uit voor meer dan 20 enzymen. Voor het bepalen van medicijnspiegels werken wij nauw samen met de ziekenhuisapotheek in het Reinier de Graaf Gasthuis. Meer informatie leest u hier.

Pluhz

Pluhz en RHMDC werken er samen aan om de ziekenhuiszorg (tweedelijnszorg) in Nederland dichter bij de patiënt in te richten. Het doel van deze samenwerking is het uitbreiden van specialistische zorg in de huisartsenpraktijken, de eerstelijnszorg. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er bloedafname bij de huisarts mogelijk is, of functieonderzoek zoals ECG’s en beeldvormende diagnostiek zoals echo’s. Dit kost de huisarts geen extra tijd en geld terwijl de patiënt niet naar een (duurder) ziekenhuis hoeft te gaan.

Pluhz verzorgt alles rondom de inzet van de medisch specialist, de apparatuur en logistiek. Hiervoor hoeft de zorgverlener alleen een ruimte ter beschikking te stellen. Met het ZoekBoekZorg-platform van Pluhz is de zorg voor uw patiënten snel en gemakkelijk in te plannen. De kosten van de onderzoeken worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Met deze samenwerking is het RHMDC als eerste medisch diagnostisch centrum in Nederland een specialistisch totaalaanbod in de eerste lijn aan te bieden. Hiermee sluiten wij naadloos aan op de ‘Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022’ van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging).

Wat PLUHZ voor uw praktijk kan betekenen

Meer weten over de mogelijkheden voor uw huisartsenpraktijk? Neem dan contact op met uw Relatiebeheerder Diagnostiek of mail naar regiosupport@reinier-mdc.nl.

Port Health Centre

Port Health Centre is medisch specialist voor de maritieme en industriële sector. Bedrijven in de havens en grote industriële gebieden hebben vaak geen directe toegang tot de juiste medische dienstverlening. Port Health Centre speelt in op deze behoefte en biedt een breed scala aan specialistische medische diensten voor de maritieme en industriële sector in samenwerking met RHMDC.

In de maritieme en industriële sector is flexibiliteit vereist en RHMDC doet er alles aan om hierin mee te bewegen. Zo hebben we voor PHC Botlek binnen 1 dag QuantiFeron testen geleverd, net voor het weekend. Een verpleegkundige van het PHC is naar Vlissingen gereden voor de bloedafname. De medewerker Logistiek van RHMDC kreeg een aangepaste route zodat het materiaal naar het laboratorium gebracht kon worden. Onze analisten van het serologie laboratorium kwamen hiervoor op zaterdag terug om het analysetraject uit te voeren. Met als resultaat dat een deel van de bemanningsleden aan boord was getest om Tuberculose uit te sluiten en het schip kon na de afname gelijk weer uitvaren.

Julius instituut

RHMDC werkt samen met Het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht voor de diagnostiek van longembolie voor de zogenaamde PECAN* studie. Hierbij wordt onderzocht of de diagnostiek van longembolie veilig en betrouwbaar in de huisartsenpraktijk kan worden uitgevoerd. Huisartsen gebruiken een beslisregel en D‑dimeer test voor de diagnostiek naar longembolie. Echter, D‑dimeer is vaak vals verhoogd, wat leidt tot onnodige, dure en potentieel schadelijke CT-scans.

Het onderzoek is opgezet door het Julius instituut van de Universiteit van Utrecht, in samenwerking met het RHMDC en het LUMC. De studie zal ongeveer twee jaar in beslag nemen.

*PECAN = Pulmonary Embolism in the context of Common Alternative diagNoses in primary care.

One Day Clinic

One Day Clinic is een privékliniek gespecialiseerd in de preventie, diagnose en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen. Er zijn verschillende soa’s en iedere soa kan andere klachten veroorzaken. Schaamte en angst voor het onderzoek maken het echter voor veel cliënten helaas een grote stap om zich te laten testen op SOA’s. One Day Clinic wil deze angst en schaamte weg nemen. Dit doen zij door laagdrempelig, snel en anoniem SOA testen af te nemen in samenwerking met RHMDC.

Met One Day Clinic hebben we gezamenlijk gekeken hoe we de processen zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de behoefte van de cliënt. RHMDC kan hierbij door slim maatwerk de uitslagen snel en anoniem, digitaal beschikbaar stellen aan One Day Clinic en cliënt. De One Day Clinics zijn te vinden op de volgende locaties.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie