Medische Immunologie

Wat we doen

Het team Medische Immunologie bestudeert het functioneren van het afweersysteem (immuunsysteem) in het kader van immunologische patiëntendiagnostiek. De medisch immunologen geven hierbij passend advies aan zorgverleners over zinvolle vervolg immunologische diagnostiek en interpretatie van de immunologische uitslagen. Lees hier meer over de soorten onderzoeken die we uitvoeren.

Passend advies en consulten

Iedere dag voeren we onderzoek uit in bloed, beenmerg, vochten, ontlasting en weefsels. Alle immunologische uitslagen worden eerst door onze medisch immunologen geïnterpreteerd voordat de uitslag in uw HIS komt. Elke immunologische bepaling van uw patiënt bevat een passend advies of extra uitleg.

De medisch immunologen overleggen regelmatig met andere afdelingen en teams over de uitslagen van de onderzoeken. De resultaten van andere onderzoeken hebben namelijk vaak raakvlakken. Op deze manier wordt er een passend advies samengesteld voor onze aanvragers. Mocht u meer informatie of advies willen, dan geven onze medisch immunologen telefonisch extra uitleg.

Scholing

U kunt bij ons terecht voor Diagnostische Toets Overleggen (DTO’s) of andere nascholingen, maar we bieden ook verschillende webinars aan. Bekijk hier ons aanbod.

Wie we zijn

Het team bestaat uit drie medisch immunologen en een medisch immunoloog in opleiding. Zij werken nauw samen met collega’s uit andere laboratoriumdisciplines in de gezondheidszorg, zoals de Klinische ChemieMedische Microbiologie en Pathologie. Zo zorgen we ervoor dat er een compleet beeld ontstaat op het gebied van laboratoriumuitslagen en maken we optimaal gebruik van elkaars vakkennis.

Vakgroep immunologie RHMDC
Vakgroep Immunologie RHMDC
Op de foto van links naar rechts: Liesbeth Bakker en Manou Batstra

Samenwerkingsverbanden

We werken nauw samen met het Delfts Allergie Centrum van het Reinier de Graaf Gasthuis.

In samenwerking met de afdeling Medische Immunologie van het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam) en LUMC (Leiden) verzorgen wij de opleiding tot medisch immunoloog.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie