IJking praktijkapparatuur

Voorkom afwijkingen in de meetresultaten van uw praktijkapparatuur. Met regelmatig onderhoud en eventuele ijking of reparaties verlengt u de levensduur van de apparatuur in uw praktijk en voorkomt u een onjuiste diagnosis.

Wat is het ijken van apparatuur?

Periodieke controles, onderhoudsbeurten en eventuele bijstelling of kalibratie en ijken van de medische apparatuur die u in uw praktijk gebruikt voor metingen en analyses. Door gekwalificeerd personeel en uitgevoerd in overeenstemming met alle bijpassende normen.  

Waarom ijken we apparatuur?

Goed werkende medische apparatuur is essentieel voor de kwaliteit en accreditatie van uw praktijk. U moet immers kunnen vertrouwen op de correcte diagnoses van uw apparatuur zodat u deze als basis kunt gebruiken voor uw behandeladviezen. Daarnaast is het een vereiste voor het voldoen aan de NPA accreditatie-eisen. Daarom voeren wij regelmatig controles uit en hechten wij belang aan de ijking van uw praktijkapparatuur.

Over de ijking van uw praktijkapparatuur

Wij werken samen met Mediq Medeco voor het technisch onderhoud en ijken van medische apparatuur door gekwalificeerde technici. De praktijk kan een basispakket afnemen maar kan ook kiezen voor een extra pakket af te sluiten voor het onderhoud van de apparatuur.

Meer weten?

Meer weten over de ijking van uw praktijkapparatuur? Neem contact op met uw Relatiebeheerder Diagnostiek voor informatie over de aanmelding en kosten.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie