IJking praktijkapparatuur

Voorkom afwijkingen in de meetresultaten van uw praktijkapparatuur. Met regelmatig onderhoud en eventuele ijking of reparaties verlengt u de levensduur van de apparatuur in uw praktijk en voorkomt u een onjuiste diagnosis.

Wat is het?

Periodieke controles, onderhoudsbeurten en eventuele bijstelling of kalibratie van de medische apparatuur die u in uw praktijk gebruikt voor metingen en analyses. Door gekwalificeerd personeel en uitgevoerd in overeenstemming met alle bijpassende normen. Ā 

Waarom?

Goed werkende medische apparatuur is essentieel voor de kwaliteit en accreditatie van uw praktijk. U moet immers kunnen vertrouwen op de correcte diagnoses van uw apparatuur zodat u deze als basis kunt gebruiken voor uw behandeladviezen. Daarnaast is het een vereiste voor het voldoen aan de NPA accreditatie-eisen.

Over de ijking van uw apparatuur

Wij werken samen met Mediq Medeco voor het technisch onderhoud van medische apparatuur door gekwalificeerde technici. De praktijk kan een basispakket afnemen maar kan ook kiezen voor een extra pakket af te sluiten voor het onderhoud van de apparatuur.

Meer weten?

Meer weten hierover? Neem contact op met uw Relatiebeheerder Diagnostiek voor informatie over de aanmelding en kosten.