Afnamebuis D-Dimeer

Van EDTA naar citraat

Sinds oktober 2017 wordt de bepaling D-Dimeer niet meer uit een EDTA-buis maar een citraatbuis bepaalt. Hierover bent u destijds geïnformeerd en zijn onze aanvraagformulieren aangepast. Omdat er nog oude papieren aanvraagformulieren in omloop waren, mocht u zowel een EDTA-buis als citraatbuis bij ons inleveren.
We willen u vragen om voortaan (indien u dit nog niet doet) een citraatbuis in te leveren in plaats van de EDTA-buis.

Buisvulling

Zoals bij alle stollingstesten is het ook voor de D-Dimeer bepaling erg belangrijk dat de citraatbuis correct gevuld is. Op de buis is met indicatorstreepjes aangegeven wat het juiste niveau is (zie afbeelding).

Bij een onjuiste buisvulling controleren wij of er een EDTA-buis aanwezig is zodat we alsnog de D-Dimeer kunnen bepalen.

D-dimeer vulling

Spoed

Het is van levensbelang dat uw patiënt een snelle uitslag krijgt van een D-Dimeer bepaling. Daarom wordt een D-Dimeer bepaling altijd zo snel mogelijk uitgevoerd, ook als u deze niet met spoed aanvraagt, zodat de patiënt bij een positieve uitslag zo snel mogelijk naar het ziekenhuis kan voor aanvullend onderzoek.

Achtergrondinformatie

De D-Dimeerbepaling wordt gebruikt bij verdenking op trombose, bijvoorbeeld bij een diep-veneuze trombose (DVT) waarbij een stolsel in de ader ontstaat, bij een longembolie waarbij een stolsel in de longen terechtkomt en bij diffuse intravasale stolling (DIS) waarbij stolsels ontstaan door het gehele lichaam.

Bij een positieve uitslag moet de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek. Een snelle uitslag is hierbij absoluut van levensbelang.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met ons Klant Contact Centrum of uw Relatiebeheerder Diagnostiek.