Beëindiging Covid-test op budget openbare gezondheidszorg

De bekostiging van Covid-tests uit het budget van de Openbare Gezondheidszorg (OGZ) wordt per 4 augustus beëindigd. Vanaf dat moment worden Covid-tests weer gefactureerd aan de zorgverzekeraar en komen dus ook ten laste van het eigen risico.

Vergoeding vanuit OGZ voor Covid-test

Tijdens de eerste Covid-golf in het voorjaar van 2020 heeft het ministerie van VWS getracht zoveel mogelijk drempels voor Covid-testen weg te nemen. In dat kader is besloten dat Covid-testen, die normaal gesproken gefactureerd zouden moeten worden aan de zorgverzekeraar dus met name vanuit huisartsen, door laboratoria gedeclareerd konden worden aan de GGD. Daardoor werden ze vergoed vanuit het Budget Openbare Gezondheidszorg (OGZ). Hierdoor zou het eigen risico geen belemmering meer hoeven te vormen om een Covid-test aan te vragen.

Geen vergoeding meer voor Covid-test

Recent is besloten om deze regeling met ingang van 4 augustus 2022 te laten vervallen. In de eerstelijns zorg afgenomen Covid-tests moeten vanaf 4 augustus weer bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd volgens het reguliere RNA-amplificatie tarief.

Het basistarief is voor onverzekerde personen €96,89. De tarieven die daadwerkelijk worden verrekend via de zorgverzekering, zijn per laboratorium en per verzekeraar verschillend maar in alle gevallen substantieel lager. Een test die wordt afgenomen via de GGD is onveranderd op OGZ-budget en dus gratis voor de patiënt.

Meer tarieven bekijken?

Wilt u meer tarieven bekijken en/of uitrekenen wat de kosten van een order zijn? Op onderstaande pagina vindt u alle tarieven en kunt u de verschillende bepalingen bij elkaar optellen zodat niemand voor verrassingen komt te staan. De genoemde kosten zijn de maximale kosten. De zorgverzekeraar kan u meer vertellen over de exacte tarieven.

COVID-test
Afname COVID-test

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie