Bloedafname aan huis

Het valt op dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op onze service om bij patiënten thuis bloed af te nemen. Mede omdat er steeds minder laboratoria zijn die thuisafnames in ruime mate beschikbaar stellen. Wij vinden het zeer belangrijk dat deze service beschikbaar blijft voor uw patiënten/cliënten die niet in staat zijn om een prikpost, of uw praktijk te bezoeken voor bloedafname. Juist daarom willen we u vragen om kritisch te beoordelen of thuisafname echt noodzakelijk is.

Ter illustratie iemand die geen vervoer heeft valt niet onder deze groep, iemand die bedlegerig is uiteraard wel. Soms komt het voor dat onze medewerker een thuisafname verzorgt en de patiënt vervolgens aangeeft nu boodschappen te gaan doen.

Lukt de bloedafname niet in uw praktijk, dan kunt u de patiënt wellicht verwijzen naar een van onze openbare prikposten. Klik hier voor een overzicht van alle locaties.

We zijn zeer flexibel en bieden de mogelijkheid om thuisafnames bij ons in te plannen, samen dienen we er zorg voor te dragen dat we deze service enkel aanbieden aan de patiënt waarvoor thuisafname de enige optie is. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Bloedafname aan huis
Bloedafname aan huis