Correctiefactor eGFR verwijderd

Voor het inschatten van de glomulaire filtratie snelheid (eGFR) wordt gebruik gemaakt van de CKD-EPI formule uit 2009. Deze formule vereist naast leeftijd, geslacht en kreatinine ook informatie rondom het ras.

Inmiddels is er een nieuwe formule, CKD-EPI 2021, gepubliceerd welke geen gebruik maakt van de rascomponent.
De CKD-EPI 2021 blijkt voor de Europese populatie echter minder goed te presteren dan de CKD-EPI 2009, ook wanneer er bij de CKD-EPI 2009 geen gebruik wordt gemaakt van de correctiefactor voor ras.

Op basis hiervan adviseert de EFLM (European Federation of Laboratory Medicine) en de ERA (European Renal Association), in samenwerking met de NFN (Nederlandse Federatie voor Nefrologie), om de CKD-EPI 2021 niet te implementeren en de CKD-EPI 2009 te behouden zonder correctiefactor voor ras1.

Als RHMDC volgen wij dit advies en hebben we recent de opmerking m.b.t. de correctiefactor voor ras bij onze eGFR uitslagen verwijderd.

1Delanaye P, et al. Clin Chem Lab Med. 2022 Oct 24;61(1):44-47

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie