Naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de vakgebieden en optimalisaties bij RHMDC zijn er een aantal wijzigingen die voor u, als verloskundige en aanvrager van laboratoriumdiagnostiek bij RHMDC, van belang zijn. In het kort:

  • de doorlooptijd van de bepaling galzure zouten is verkort;
  • we hebben een laboratoriumpakket ontwikkeld met zwangerschapsspecifieke referentiewaarden voor TSH en vrij T4;
  • de bepaling Vitamine D moet voortaan uit een plasmabuis.

Wijzigingen

Doorlooptijden galzure zouten verkort

Een zwangerschapscholestase kan een verhoogd risico geven op vroeggeboorte en complicaties veroorzaken voor het ongeboren kind. Bij een verdenking van deze aandoening is het belangrijk snel te handelen. Om die reden voeren wij vanaf 1 oktober 2021 zelf de bepaling van galzure zouten uit. Hiermee verkorten we de doorlooptijden en is het mogelijk om een spoedaanvraag te doen waarbij de uitslag nog dezelfde dag bekend is. De afkapwaarden (<10 μmol/L), het afnamemateriaal (serumbuis) en de manier van aanvragen blijven hetzelfde.

Aanpassing TSH-screening 12e weeks

Het is bekend dat de schildklierhuishouding verandert onder invloed van de zwangerschap, onder meer door de veranderde metabole behoefte. Om de juiste ondersteuning te bieden in de diagnostiek bij de verdenking van een schildklierstoornis in het 1e trimester, heeft het RHMDC een laboratoriumpakket ontwikkeld met zwangerschapsspecifieke referentiewaarden voor TSH en vrij T4. Indien de test ‘TSH-screening 12e weeks zwangerschap’ wordt aangevraagd, zal er op geleide van een afwijkende TSH automatisch een vrij T4 uitgevoerd worden. Afhankelijk van de hoogte van TSH wordt ook reflexmatig een anti-TPO bepaald om vroegtijdig de oorzaak van een (subklinische) hypothyreoïdie te onderzoeken. Tevens wordt het materiaal enkele weken bewaard voor eventueel additionele toevoegingen.

Een belangrijke kanttekening is dat met het analyseren van de TSH en vrij T4 elders niet dezelfde zwangerschapsspecifieke referentiewaarden hoeven te gelden als vastgesteld in het RHMDC en dit ontwikkelde laboratoriumpakket niet uitgevoerd wordt. Referentiewaarden in het 2e trimester en 3e trimester zijn niet vastgesteld en heeft vooralsnog weinig toegevoegde waarde.

Achtergrondinformatie

Het is bekend dat de schildklierhuishouding verandert onder invloed van de zwangerschap, onder meer door de veranderde metabole behoefte. Er is een toename van totale T4 en TBG (Thyroxine-Bindend Globuline). De schildklieractiviteit wordt in de zwangerschap gestimuleerd door β-HCG, die TSH-achtige eigenschappen krijgt indien het in een grote hoeveelheid aanwezig is in het 1e trimester. De TSH daalt hierdoor in het 1e trimester maar de T4 niet, waarbij de verandering ook afhankelijk is van de gebruikte laboratoriummethode.

Daarom kan in de zwangerschap de waarde van een schildklierhormoon niet geïnterpreteerd worden met de reguliere referentiewaarden die zijn vastgesteld bij een grote gezonde populatie van volwassenen. Indien dit gedaan wordt kan dat leiden tot misclassificatie van de schildklierstatus van de zwangere. Tijdig een (subklinische) hyperthyreoïdie bij een zwangere opsporen is wenselijk omdat dit de foetale schildklierfunctie kan beïnvloeden. Aangezien de foetus tot halverwege het 2e trimester volledig afhankelijk is van schildkliersuppletie van moeder, is het belangrijk om een (subklinische) hypothyreoïdie al vroeg in de zwangerschap te behandelen.

Vitamine D uit plasma

De vitamine D bepaling wordt voortaan standaard in plasma uitgevoerd. Dit zal in vele gevallen het afnemen van een serumbuis overbodig maken. De streefwaarden voor vitamine D van >50 nmol/l blijven ongewijzigd.

Overgangsperiode

Bij het aanpassen van een papieren aanvraagformulier hebben we altijd te maken met een overgangsperiode. Kijk daarom altijd goed op het aanvraagformulier of de afname-instructies in ZorgDomein. Hier staat aangegeven welke kleur buizen u moet afnemen.

Digitaal aanvragen

Bovenstaande wijzigingen zijn zichtbaar op ons papieren aanvraagformulier, maar zijn ook van toepassing als u digitaal aanvraagt via bijvoorbeeld ZorgDomein.

Steeds meer verloskundigen ontdekken de voordelen van gratis digitale diagnostiek aanvragen via ZorgDomein. Uitslagen zijn eerder bekend – gemiddeld tot wel twee uur sneller dan voorheen – en het proces voldoet aan de verscherpte AVG-wetgeving, om er maar een paar te noemen. Ook voor ons als laboratorium biedt ZorgDomein meerdere voordelen: het aanvraagproces is minder foutgevoelig en minder arbeidsintensief. Bovendien maakt het regieoverzicht in één oogopslag duidelijk wat er is aangevraagd.

Voordelen digitaal aanvragen:

  • Staat een gewenste test niet bij de aanvragen? U kunt deze toevoegen via het tabblad A-Z; er volgt een extra veld waar u de gewenste test vervolgens invult
  • U kunt de ADCC test en de anti D 27e weeks RhD en Rhc ook via ZorgDomein aanvragen. Er is dus geen extra Sanquin formulier nodig.
  • Verloskundigen die tijdelijk in een praktijk werken kunnen ZorgDomein gebruiken voor aanvragen. Zij moeten daarvoor toestemming krijgen om namens een collega te mogen aanvragen. Op deze manier is de rapportage van de uitslagen goed geborgd.

Heeft u nog vragen?

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen naar aanleiding van ons gewijzigde aanvraagformulier, neem dan contact op met onze dienstdoende laboratoriumspecialisten.

Wilt u van ons papieren aanvraagformulier overstappen naar digitaal aanvragen? Uw Relatiebeheerder Diagnostiek informeert u graag over de mogelijkheden.

*Nadat u ingelogd bent op onze website, ziet u direct wie uw contactpersonen zijn bij RHMDC.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie