Gewijzigde bepalingen en pakketten

Update 25-10-2021: Momenteel kampen we met vertragingen rondom de uitrol van het gewijzigde aanvraagformulier. Omdat onderstaande wijzigingen gekoppeld zijn aan ons papieren algemene aanvraagformulier, voeren we de wijzigingen later door dan gepland.

Overgangsperiode
Bij het aanpassen van een papieren aanvraagformulier hebben we altijd te maken met een overgangsperiode. Dit betekent dat u de ene keer een paarse buis moet afnemen voor de Troponine-T en de andere keer een groene buis. Kijk daarom altijd goed op het aanvraagformulier of de afname-instructies in ZorgDomein. Hier staat aangegeven welke kleur buizen u moet afnemen.

Vakinhoudelijke wijzigingen

Naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de vakgebieden zullen er vanaf 1 november 2021 een aantal wijzigingen zijn in enkele bepalingen en pakketten die wij aanbieden. Hieronder vindt u een uitgebreide uitleg van de wijzigingen.
Het is belangrijk dat u de afname-informatie volgt van formulier

In het kort:

 • de Troponine-T bepaling wordt vervangen door high sensitive Troponine-T;
 • Vitamine D gaat voortaan uit een plasmabuis;
 • MMA-bepaling wordt automatisch gegenereerd bij een laag normale vitamine B12 uitslag;
 • aanpassingen in diverse pakketten;
 • een nieuw pakket toegevoegd, namelijk het lipidenpakket.

High sensitive Troponine-T (hs Troponine-T)

De POCT-bepaling Troponine-T (paarse EDTA-buis) wordt vervangen door de high sensitive Troponine-T (lichtgroene lithiumheparine plasmabuis). Deze test heeft een betere analytische gevoeligheid ten opzichte van de huidige Troponine-T bepaling waardoor het mogelijk is om in het lagere gebied nauwkeuriger te meten. Dit resulteert in een betere betrouwbaarheid bij het uitsluiten van een acuut coronair syndroom (ACS). Als bovenste afkapgrens (99e percentiel) wordt hierbij 14 pg/ml gehanteerd.

Let op: de hoogte van de Troponine-T concentratie is afhankelijk van de tijdsduur na het ACS en dient te worden geïnterpreteerd volgens de meest recente richtlijn vanuit de European Society of Cardiology “Acute Coronary Syndromes (ACS) in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation (Management of) Guidelines (2020)”. Om vertraging te voorkomen bij patiënten met (hoge) verdenking op een ACS, dient de patiënt met spoed te worden ingestuurd naar een cardioloog zonder een (hs) Troponine-T te bepalen.

Vitamine D uit plasma

De vitamine D bepaling wordt voortaan standaard in plasma uitgevoerd. Dit zal in vele gevallen het afnemen van een serumbuis overbodig maken. De streefwaarden voor vitamine D van >50 nmol/l blijven ongewijzigd.

MMA-bepaling bij een laag normale vitamine B12 uitslag

Voor de vitamine B12 bepaling is bekend dat bij een uitslag in het laag normale gebied (tussen 150-250 pmol/l) een deficiëntie niet volledig is uit te sluiten. Bij een dergelijk uitslag wordt om deze reden de bepaling van methylmalonzuur (MMA) geadviseerd, waarbij een verhoogde MMA-uitslag indicatief is voor behandeling van of verdere diagnostiek naar vitamine B12 deficiëntie. De MMA-bepaling wordt automatisch gegenereerd bij een vitamine B12 uitslag in dit laag normale gebied. Het is niet meer nodig om MMA als nabepaling aan te vragen of de patiënt voor deze bepaling opnieuw te laten prikken. Let wel, indien er sprake is van een verminderde nierfunctie dient de MMA met zorgvuldigheid te worden geïnterpreteerd als gevolg van verminderde klaring.

Pakketaanpassingen conform NHG

De inhoud van het CVRM-pakket en de Diabetes kwartaal- en jaarcontroles zijn aangepast conform de huidige NGH-richtlijnen. De pakketten bevatten de volgende bepalingen:


CVRM-pakket:

 • Kreatinine inclusief eGFR;
 • Lipidenpakket;
 • Glucose;
 • Albumine/kreatinine ratio in urine.

Diabetes kwartaalcontrole:

 • Glucose;
 • HbA1c.

Diabetes jaarcontrole:

 • Kreatinine inclusief eGFR;
 • Glucose;
 • HbA1c;
 • Kalium;
 • Albumine/kreatinine ratio in urine.

Nieuw pakket – Lipidenpakket

Er is een nieuw pakket ingericht, het lipidenpakket met pakketcode 10548. Wanneer dit pakket aangevraagd wordt, worden de volgende bepalingen uitgevoerd:

 • Cholesterol totaal
 • LDL-cholesterol
 • HDL-cholesterol
 • Triglyceriden
 • Cholesterol/HDL ratio.

Op een later moment zal hier ook de non-HDL-cholesterol bepaling aan worden toegevoegd.

Gewijzigd aanvraagformulier

Vraagt u nog niet digitaal aan via ZorgDomein of Cyberlab? Dan ontvangt u vanzelf de gewijzigde versie van het algemene aanvraagformulier.

Op het papieren aanvraagformulier zijn de invulvelden voor de patiëntgegevens, aanvragersgegevens, barcodesticker en legenda aangepast met als doel het administratieve proces van papieren aanvraagformulieren op de medische administratie te optimaliseren.

Heeft u nog vragen?

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen, neem dan contact op met onze dienstdoende laboratoriumspecialisten of uw Regiocoördinator Diagnostiek. U vindt de telefoonnummers hier.