Kopie naar andere zorgverlener? Zo moet het!

We zien vaak dat er gegevens ontbreken bij een kopie naar een andere zorgverlener of dat gegevens er handmatig (slecht leesbaar) bij zijn geschreven.
Het is goed om te weten dat wij vanwege praktische en privacy-redenen in dat geval niet aan dit verzoek voldoen. Met de juiste werkwijze voorkomt u dit probleem en kunnen wij alle betrokkenen informeren

Tip: digitaal aanvragen voorkomt slecht leesbare teksten en onvolledige informatie.

Werkwijze papieren aanvraagformulier

Noteer bij het vakje ‘ Kopie naar’ onderstaande gegevens van de mee te kopiëren zorgverlener:

  • Naam + beroep (verloskundige, huisarts bijvoorbeeld)
  • AGB code
  • Zorgmailadres

Werkwijze via ZorgDomein

Zet een vinkje in het vakje ‘Kopie naar’ onder de kop ‘Afhandeling / logistiek’. Vul vervolgens de gevraagde informatie in:

  • Naam (zorgverlener + organisatie)
  • AGB-code

Toestemming

De aanvrager verklaart met het uitreiken van het formulier dat hij/zij de patiënt over de kopie heeft geïnformeerd en toestemming heeft gekregen van de patiënt. Zijn de bovengenoemde gegevens niet compleet, dan kunnen wij geen kopie verstrekken aan een andere zorgverlener.

Wij beschermen de privacy van betrokkenen en verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de privacywetgeving. Graag uw aandacht voor de juiste aanpak bij het verstrekken van deze essentiële informatie. Zo zorgen we samen voor de beste behandeling voor uw patiënt.

Meer informatie

Bovenstaande informatie en andere procedures vindt u ook op onze website onder de menukop ‘Verwijzers’.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie