Medisch dronetransport en RHMDC

RHMDC neemt sinds 1 augustus deel aan het innovatieve consortium van Medical Drone Service. Hierin onderzoeken initiatiefnemers ANWB en PostNL samen met technologische- en zorgpartners de mogelijkheden voor medisch dronetransport tussen zorginstellingen, ziekenhuizen, laboratoria en de bloedbank. De ambitie van Medical Drone Service is om bij te dragen aan het toegankelijk en beschikbaar houden van de zorg voor heel Nederland. Zo willen ze zorg sneller en efficiënter inrichten voor het vervoer van medicatie, bloedproducten en patiëntenmateriaal.

Bastiaan Been, commercieel directeur van RHMDC: “We zijn trots dat we onze naam mogen verbinden aan dit mooie, innovatieve project gericht op een logistieke transitie in de zorg. Wij werken via zorgaanvragers voor patiënten/cliënten door heel het land. Onze eigen chauffeurs rijden maar liefst rond de 30.000 km per week om het patiëntenmateriaal op alle locaties op te halen en op ons laboratorium af te geven. Omgerekend gaan we 40 keer de wereld rond per jaar. Dit kan duurzamer, efficiënter en sneller.

Door ons aan te sluiten bij het consortium van de Medical Drone Service willen wij samen met andere zorgpartners onze ecologische footprint verkleinen, de kosten omlaag brengen en (nog) sneller antwoord geven op de vraag van de zorgaanvrager of zijn of haar patiënt/cliënt gezond is of niet.”

Rose van Rooijen, Business Developer Medical Drone Service – PostNL: “…….Wij zijn blij dat het RHMDC ervoor heeft gekozen om te gaan samenwerken met Medical Drone Service. Met patiënten en cliënten door het hele land gaat het RHMDC een belangrijke rol spelen richting een landelijk dekkend drone netwerk. Met drones hoeven we de wegen niet te volgen en kunnen we de snelste en kortst mogelijke route vliegen door de lucht, wat bijdraagt aan de doelstelling van het RHMDC om de zorg sneller bij de patiënt te brengen. Daarnaast kijken wij ernaar uit om een bijdrage te kunnen leveren in de verduurzamingsdoelstellingen van het RHMDC en om in samenwerking met hen en de andere zorgpartners de footprint in de zorg te verkleinen.”

Op de foto van links naar rechts: Boy van der Velden (Manager Business Development Medical Drone Service), Bastiaan Been (Commercieel Directeur RHMDC) en Rose van Rooijen (Business Developer van Medical Drone Service).

Samenwerken met RHMDC?

Wilt u meer weten over RHMDC of een samenwerking bespreken op het gebied van laboratoriumdiagnostiek? Neem dan een kijkje op onze website. U kunt ook direct contact opnemen met de contactpersoon in uw regio.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie