Toevoeging non-HDL cholesterol aan lipidenpakket

Het lipidenpakket is per 1 oktober uitgebreid met de rapportage van non-HDL cholesterol. Non-HDL wordt berekend uit het totale cholesterol en het HDL cholesterol en is een maat voor alle aanwezige atherosclerotische lipiden (VLDL, VLDL remnants, IDL, LDL en Lp(a)). Het gebruik van non-HDL cholesterol bij de inschatting van het risico op hart- en vaatziekten staat beschreven in de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (2019). Hierin wordt gesteld dat op basis van literatuur non-HDL cholesterol even goed, en in sommige gevallen zelfs beter, presteert als LDL cholesterol met betrekking tot monitoring tijdens lipiden-verlagende therapie.

Streefwaarden

Bij non-HDL cholesterol rapporteren we een streefwaarde van <3,4 mmol/l, welke correspondeert met de streefwaarde van <2,6 mmol/l voor LDL-cholesterol. Voor de hoogrisico-groep wordt een streefwaarde voor non-HDL van <2,6 mmol/l geadviseerd, corresponderend met een LDL-cholesterol streefwaarde van <1,8 mmol/l.

Aangezien het totale cholesterol en het HDL cholesterol al onderdeel zijn van het lipidenpakket, brengt de rapportage van non-HDL cholesterol geen extra kosten met zich mee.

NB: het lipidenpakket hoeft niet nuchter te worden afgenomen.

Nog vragen over dit onderwerp? Onze vakgroep Klinische Chemie is 24/7 bereikbaar. Wilt u meer weten over onze afdeling Klinische Chemie. Klik dan hier.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie