Vooraankondiging: Vitamine D van serum naar plasma

Met de invoer van het nieuwe aanvraagformulier, die medio september 2021 is voorzien, zal de bepaling van 25OH-vitamine D worden uitgevoerd in heparineplasma in plaats van serum. Het is een grote operationele actie en daarom zal 25OH-vitamine D bij uitzondering in serum bepaald worden. Bijvoorbeeld in het geval van verkeerd materiaal afname. Er zullen werkinstructies beschikbaar komen wanneer de nieuwe methode daadwerkelijk wordt ingevoerd. U ontvangt vooraf nog bericht van ons.

Deze aanpassing heeft verder geen gevolgen voor de referentiewaarden en interpretatie van de resultaten.

Lithuim heparine lichtgroen 3ml
Lithuimheparine lichtgroen 3ml