Wijzigingen in rapportage hematologie parameters

Op korte termijn zal onze hematologie apparatuur op de verschillende locaties volledig geharmoniseerd zijn. Dit is tegelijkertijd het moment om een aantal modernisatieslagen door te voeren in de rapportage. Graag stellen wij u middels deze memo van de belangrijkste wijzigingen op de hoogte.

Vanaf 12 oktober

  • Wordt de rapportage van de manuele leukocytendifferentiatie in absolute getallen weergegeven in plaats van in percentages.
  • Worden morfologische afwijkingen gerapporteerd conform richtlijnen. De belangrijkste wijziging hierin is dat de rapportage van afwijkende lymfocyten gesplitst wordt in ‘suspect reactief’ versus ‘suspect maligne’.

Vanaf 18 oktober

  • Wordt een 6-part differentiatie door de analyzer gegenereerd. Naast de vertrouwde 5-part differentiatie (segmenten, lymfocyten, monocyten, basofielen, eosinofielen) worden ook de immature granulocyten gerapporteerd om een linksverschuiving aan te geven. Indien er aanleiding is voor een manuele differentiatie wordt deze uiteraard gedaan.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de vernieuwde rapportage, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Namens de vakgroep klinische chemie,

Ellen Elsenberg (015-260 4521)

Marloes van Zwam (015-260 4607)

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie