Klinisch chemische onderzoeken

Klinische chemie richt zich op medisch laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten zoals bloed, urine, ontlasting en hersenvocht. Hierin worden verschillende stoffen en cellen gemeten die ons informatie geven over uw algemene gezondheid en de gezondheid van specifieke organen. Laboratoriumonderzoek speelt een sleutelrol bij 70% van de diagnoses.

Zoek een locatie

Dankzij onze geavanceerde apparatuur kunnen wij een breed pakket bepalingen aanbieden. Denk hierbij aan routine bepalingen, specieel endocrinologisch, hematologisch en chemisch onderzoek, point of care testen, urine-, en fecesdiagnostiek, spermaonderzoek, nierstenen en DNA onderzoek. Bekijk de verschillende onderzoeken hieronder. 

Veel laboratoriumonderzoek is tegenwoordig geautomatiseerd, maar er zijn ook onderzoeken waar specialistische kennis voor nodig is en die handmatig worden uitgevoerd en beoordeeld.

Routine onderzoek

Routine onderzoek wordt 24/7 uitgevoerd en omvat veelal geautomatiseerde bepalingen waarmee bijvoorbeeld de nierfunctie of hartfunctie in het bloed kan worden bepaald. Alle geautomatiseerde analyzers staan onder strikte kwaliteitscontrole om de kwaliteit van de uitslagen te borgen.

Urinediagnostiek

Beige urinebuizen komen in het laboratorium bij het laboratorium klinische chemie terecht. We onderzoeken de urine om bijvoorbeeld te achterhalen of de patiënt een urineweginfectie, nierontsteking of nierfunctiestoornissen heeft. Drugsscreening, zwangerschapstesten en de kwantitatieve eiwitbepaling vallen ook in ons brede pakket. 

Fecesdiagnostiek

Voorbeelden van diagnostiek in ontlasting op het klinisch chemisch laboratorium zijn verteringsonderzoeken en elastase in feces bij spijsverteringsproblematiek, bloed in feces om vroegtijdig darmkanker te kunnen opsporen, en calprotectine in feces om darmontstekingen te onderzoeken. 

Endocrinologie

Endocrinologie is een vakgebied dat zich focust op de hormoonhuishouding van ons lichaam. Wij bieden een uitgebreid pakket aan bepalingen en faciliteren functieproeven en stimulatietesten om een volledig beeld van de hormonale assen te krijgen. Voorbeelden van hormonale ziektebeelden zijn een snelle of trage schildklier, stoornissen in de suikerhuishouding, of een bijnierfunctiestoornis.

De klinisch chemici met endocrinologie als aandachtsgebied beoordelen de resultaten en voorzien deze van passend commentaar. De resultaten worden in multidisciplinaire overleggen met medisch specialisten besproken.

Hematologie

Hematologie omvat alle aandoeningen van het bloed en bloedvormend weefsel zoals beenmerg. Er wordt onderscheid gemaakt in goedaardige (benigne) en kwaadaardige (maligne) aandoeningen.

Celtelling en morfologie

Op geautomatiseerde analyzers wordt het hemoglobine bepaald en worden bloedcellen, zoals rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes geteld. Deze cellen worden, indien nodig, door gespecialiseerde analisten onder de microscoop bekeken om bijvoorbeeld infecties of leukemie te beoordelen. Dit wordt niet alleen in bloed bekeken, maar ook in beenmerg.

Bij hematologische maligniteiten hebben we een fijne samenwerking met onze vakgroepen Medische Immunologie en Pathologie. De resultaten van de verschillende disciplines worden integraal beoordeeld voor advies aan de behandelend (huis)arts. De resultaten worden in multidisciplinaire overleggen met medisch specialisten besproken.

Stolling

Het RHMDC verzorgt routine stollingsdiagnostiek bij bloedingsneiging en bij trombose. Tevens worden gespecialiseerde onderzoeken gedaan naar onder andere de functie van bloedplaatjes en deficiënties in stollingsfactoren. De resultaten van deze gespecialiseerde onderzoeken worden door onze klinisch chemici met aandachtsgebied hematologie voorzien van conclusies en passend advies.

Sinds 1 januari 2020 is Trombosedienst Delft onderdeel geworden van het RHMDC. Lees hier meer over onze Trombosedienst.

Transfusie

Indien een patiënt een transfusie nodig heeft wordt op het laboratorium het bloed van de patiënt onderzocht zodat een passend bloedproduct wordt geselecteerd. Selectie en uitgifte van bloedproducten voor transfusie zijn onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Het kan hierbij gaan om een transfusie van bloed, bloedplaatjes of plasma bij patiënten tijdens een geplande operatie of bij een onverwacht trauma. We zorgen dat het juiste bloedproduct aan de juiste patiënt wordt gegeven, maar controleren ook of de transfusie voor de juiste doeleinden wordt gebruikt.

Prenatale screening

Onderdeel van de transfusie is het voorkomen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene. Dit is geborgd in het landelijk programma “Prenatale screening op infectieziekten en erytrocyten immunisatie (PSIE)”. Op het laboratorium worden de bloedgroep (AB0), Rhesus D, Rhesus C en bloedgroepantistoffen worden onderzocht.

Het PSIE programma heeft tevens als doel hepatitis B- en HIV-dragerschap, en congenitale syfilis te voorkomen bij de pasgeborene. Aan de hand van de uitslagen kunt u zwangere vrouwen tijdig informeren over de aanwezigheid van één of meer aandoeningen en eventuele vervolgacties inzetten.

Spermaonderzoek

Mannen kunnen bij het RHMDC hun sperma inleveren voor fertiliteitsonderzoek (vruchtbaarheidsonderzoek), maar ook ter controle na een sterilisatie. Onze klinisch chemici met aandachtsgebied fertiliteit vatten de resultaten samen in een conclusie.

In samenwerking met de gynaecologie wordt sperma tevens opgewerkt voor intra-uteriene inseminatie (IUI).

Voor meer informatie over spermadiagnostiek verwijzen wij u graag door naar de pagina ‘spermaonderzoek’.

DNA-onderzoek

Met behulp van DNA onderzoek bepalen we of er erfelijke factoren aanwezig zijn die bijvoorbeeld trombose, sikkelcelziekte of bloedkanker kunnen veroorzaken.

Het RHMDC heeft een nauwe samenwerking met de academische centra, alwaar complex DNA onderzoek wordt gedaan.

Vitamines

Vitaminetekort komt regelmatig voor, ook bij een goed voedingspatroon. Het RHMDC is het enige laboratorium in Nederland met een breed palet aan vitamine bepalingen, zoals vitamine A, vitamine E, beta-caroteen, vitamine D, vitamine D totaal (25-OH), vitamine B, vitamine B2, vitamine B6 en vitamine B12, eventueel in combinatie met methylmalonzuur (MMA). 

Medicijnspiegels

Het bepalen van een medicijnspiegel is nodig om de hoeveelheid van een geneesmiddel in het bloed te bepalen. Hiermee krijgt u een duidelijk beeld van de opname en het metabolisme van geneesmiddelen die de patiënt gebruikt en kunt u bepalen of de dosering van het medicijn eventueel moet worden aangepast. Wij werken samen met de apotheek van het Reinier de Graaf ziekenhuis

POCT diagnostiek

Voor de eerste- en tweedelijn faciliteren wij POCT diagnostiek. POCT staat voor “point of care testen”, een methode waarbij laboratoriumtest dichtbij de patiënt, en dus niet in een laboratorium, wordt uitgevoerd. Met POCT kunt u, indien nodig, zo snel mogelijk een uitslag geven aan de patiënt en vervolgstappen ondernemen. Uiteraard kunnen wij de bepalingen ook in ons laboratorium uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de POCT diagnostiek ligt bij de klinisch chemicus.

Onze servicemedewerkers verzorgen de plaatsing en controle van de apparatuur, maar de vakgroep klinische chemie is (eind)verantwoordelijk voor de type apparaten en implementatie rondom POCT diagnostiek. Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij u in de praktijk? Bekijk dan onze producten en diensten pagina.

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak!

Het verschilt per locatie en onderzoek wat u mee moet nemen. U neemt onder andere mee:

  • Uw (papieren) aanvraagformulier*
  • Een geldig legitimatiebewijs
*Meer informatie

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie