Pathologisch onderzoek

Pathologische onderzoeken

Met behulp van de microscoop wordt cel- en/of weefselmateriaal van een patiënt onderzocht om zo een diagnose te kunnen stellen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar kankercellen. Dankzij pathologische onderzoeken kan er een diagnose worden vastgesteld, waarna de juiste behandelprocedure kan worden toegepast.

Zoek een locatie

Cytologie (celonderzoek)

Celmateriaal wordt verkregen via puncties, uitstrijken of uit lichaamsvochten. Een belangrijk voorbeeld van uitstrijken is het baarmoederhalsuitstrijkje op indicatie (indien nodig met HPV diagnostiek).

Ook kan een patiënt zelf materiaal inleveren zoals urine of sputum. We beoordelen de cellen op microscopisch niveau, dat wil zeggen op structuur en vorm om mogelijke afwijkingen te detecteren en bij te dragen aan een goed behandeladvies voor de behandelend arts.

Pathologisch onderzoek

Histologie (weefselonderzoek)

Onderzoek van kleine stukjes weefsel (biopten en excisies) of (delen van) organen die door huisartsen en medisch specialisten zijn afgenomen. Het weefsel wordt door middel van macroscopische en microscopische beoordeling onderzocht op mogelijke afwijkingen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende kleuringstechnieken (histochemie, immuunfluorescentie en immuunhistochemie) en eventueel moleculaire technieken.

pathologisch onderzoek
Pathologisch onderzoek

Obductie (onderzoek na overlijden)

Onderzoek van het lichaam van een overleden persoon op verzoek van een arts, met toestemming van de nabestaanden. Dit onderzoek wordt meestal aangevraagd om medische oorzaken voor het overlijden te vinden of bevestigen.

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak!

Het verschilt per locatie en onderzoek wat u mee moet nemen. U neemt onder andere mee:

  • Uw (papieren) aanvraagformulier*
  • Een geldig legitimatiebewijs
*Meer informatie

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie