Vakantie adviezen

Heeft u vakantieplannen, dan is het verstandig dit tijdig aan de medewerker van de Trombosedienst door te geven. We proberen dan een controle enkele dagen voor vertrek te plannen, en zo mogelijk een dosering gedurende de vakantieperiode te geven. Soms is dat niet mogelijk (o.a. bij lange periode, of instabiele INR), en zal tijdens uw vakantie een INR-controle geadviseerd worden.

Neem altijd uw doseringskalender mee voor de juiste gegevens over uw behandeling en vraag naar een “vakantiebrief” bij de Trombosedienst. Hierop staan belangrijke gegevens over uw behandeling, en is in een aantal talen beschikbaar. Advies is om, indien van toepassing, ook uw reisleider over uw antistollingsgebruik in te lichten.  

Tijdens een vakantie is vaak sprake van een ander ritme en omstandigheden, dan in de thuissituatie.

Veranderingen in temperatuur, voedingspatroon en alcohol, tijdsbesteding, langdurig verblijf boven 3000m, lichamelijke activiteiten etc. kunnen allemaal invloed hebben op de INR. Het advies is om niet meer alcohol te nuttigen dan thuis. Wanneer u zelfmeter bent, is het te overwegen, zeker als de verschillen in levensstijl groot zijn, om de INR in de eerste vakantieweek te bepalen.

Krijgt u (spontane) blauwe plekken, neusbloedingen of onverwachte bloedingen, dan moet u uw INR (laten) controleren. Dit kan als zelfmeter, in Nederland bij een trombosedienst (zie www.fnt.nl) of in een lokaal ziekenhuis.


Vakantie in Nederland

Wanneer tijdens uw vakantie een INR-controle nodig is, dan kunt u op de site van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (http://www.fnt.nl) een trombosedienst in de buurt van uw vakantiebestemming opzoeken. Het is verstandig voorafgaand aan de controle telefonisch contact met hen op te nemen om dit af te stemmen.

Vakantie in het buitenland

In het buitenland bestaan meestal geen trombosediensten, zoals u deze kent in Nederland. Over het algemeen kunt u voor controle in een ziekenhuis terecht. Wanneer de INR doorgegeven wordt aan ons, kunnen wij de dosering voor u verzorgen. Overleg dit wel van tevoren met ons.

Tijdverschillen

Houd in uw vakantieland rekening met tijdverschillen. Afhankelijk van het tijdsverschil en de periode dat u op uw vakantiebestemming verblijft kunt u òf de Nederlandse tijd van inname aanhouden òf in overleg met uw trombosedienst het schema aanpassen.

Vliegreis

Indien u een vliegreis maakt, is het verstandig uw antistollingsmedicijnen te verdelen over uw handbagage en uw koffer. Mocht één van de twee “kwijtraken” dan heeft u in ieder geval speelruimte om nadere regelingen te treffen. De antistollingsmedicijnen die u in Nederland krijgt, zijn mogelijk niet beschikbaar in het buitenland. Het is verstandig om voldoende antistollingstabletten mee te nemen. Gaat u voor langere tijd op reis, overleg dan met de trombosedienst in welke hoeveelheid u antistollingsmedicijnen mee moet nemen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op

Antistollingscentrum (Trombosedienst Delft)

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie