Farmacogenetica

Webinar Farmacogenetica

RHMDC organiseerde samen met Prof. Dr R.H.N. van Schaik op maandag 26 oktober 2020 een gratis webinar over Farmacogenetica. Het webinar Farmacogenetica is geschikt voor huisartsen, medisch specialisten, GGZ- artsen en apothekers. Het webinar is opgenomen, zodat u het webinar terug kun kijken.

Inhoud webinar Farmacogenetica

In dit webinar wordt besproken wat Farmacogenetica precies is, de mogelijkheden, beperkingen, toepassingen en hoe Farmacogenetica is aan te vragen. In het tweede deel van het webinar wordt diverse casuïstiek op interactieve wijze besproken. Dit om hands-on ervaring op te doen met Farmacogenetica. En wellicht dat u zich na afloop afvraagt: waarom hebben mijn patiënten/cliënten nog geen DNA-paspoort voor medicatie?

De eerste 10 minuten hadden wij te kampen met een technische storing, waardoor de geluidskwaliteit niet optimaal is. Onze excuses voor het ongemak.

Wat is Farmacogenetica?

In de dagelijkse praktijk reageren niet alle patiënten hetzelfde op medicatie. Sommige patiënten krijgen bijwerkingen terwijl anderen geen effect lijken te ervaren. In Nederland blijkt dat 5.6% van de patiënten die zich op de SEH melden, dit doen vanwege problemen met medicatie. Bij slechts 25 – 60% van de patiënten blijkt medicatie effectief. Verschillen in afbraak van geneesmiddelen tussen patiënten, veroorzaken een deel van dit probleem en erfelijkheid blijkt hier een belangrijke rol in te spelen.
Door DNA-analyse van geneesmiddel afbrekende enzymen (Farmacogenetica) kunnen doseringen worden voorgeschreven die passen bij de patiënt, oftewel: medicatie op maat.

De kosten voor Farmacogenetisch onderzoek zijn relatief laag, het is verzekerde zorg en de rapportagetijden liggen rond de 1 tot 2 weken. Nederland is op dit moment het enige land ter wereld waar de apotheek op basis van DNA-informatie medicatie voor meer dan 120 geneesmiddelen kan adviseren. Dit vakgebied neemt een grote vlucht en met name u als huisarts, kunt hier een belangrijke rol in spelen.

Contactinformatie

Wilt u nog meer weten over Farmacogenetisch onderzoek? Neem dan contact op met uw Relatiebeheerder Diagnostiek.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie