Zoek Boek Zorg

In het Pluhz platform (zoekboekzorg.nl) regelt u de inzet van medische specialisten, apparatuur en logistiek. Zo kan specialistische zorg in de huisartsenpraktijken (eerstelijnszorg) gepland worden, zoals bloedafname of functieonderzoek, ECG’s of bijvoorbeeld een echo.

Wat is het?

Pluhz Boeking is een ICT-platform dat helpt om de specialistische zorg in de huisartsenpraktijk, zoals een consult met een specialist of het maken van een echo, goedkoper en makkelijk te organiseren. Dit is via zoekboekzorg.nl mogelijk voor de regio’s Brabant, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland

Waarom?

Pluhz wil de zorgplanning kwalitatief beter en klantvriendelijker maken door de juiste specialisten aan de aanvragen te koppelen via dit platform. Zo kan er meer zorg van de tweede naar de eerste lijn gaan, zodat de patiënt niet naar een (duurder) ziekenhuis hoeft. Tegelijkertijd kost het de huisarts geen extra tijd en geld.

Meer weten?

Hoort u graag meer over de mogelijkheden dit bij u in de huisartsenpraktijk biedt? Neem dan contact op met uw Relatiebeheerder Diagnostiek of mail naar regiosupport@reinier-mdc.nl.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie