Overige onderzoeken

Bij het RHMDC bieden we veel verschillende onderzoeken aan zoals een ademtest en speekselonderzoek. In sommige gevallen werken we samen met andere partijen, zoals bij een holteronderzoek.

Zoek een locatie

Ademtest

Bij het RHMDC voeren we een ademtest uit. Met deze test wordt de opname van bepaalde suikers in de dunne darm onderzocht. In de meeste gevallen wordt dit onderzoek uitgevoerd bij een verdenking op lactose (melksuiker) intolerantie. We hebben verschillende benamingen voor dit onderzoek:

  • Ademtest voor lactose en andere suikers
  • Waterstofgasmeting in uitademingslucht (de H2-ademtest)

In onze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek.

Speekselonderzoek

Er kunnen verschillende onderzoeken gedaan worden uit speeksel. Wij onderzoeken hoeveel cortisol in uw speeksel aanwezig is. Cortisol is een hormoon dat door de bijnier wordt gemaakt. Via het bloed komt het hormoon terecht in uw speeksel. Om de concentratie van cortisol in uw speeksel te onderzoeken, verzamelt u speeksel met behulp van een speciaal buisje (Salivette). In onze folder vindt u alle informatie die voor dit onderzoek van belang is.

Hartritme-onderzoek

Met een Hartis ECG recorder is het mogelijk om hartritmestoornissen vast te stellen of uit te sluiten. Deze kleine digitale recorder registreert elektrische activiteit van het hart en onregelmatigheden van het hartritme. Als uw huisarts dit onderzoek aanvraagt, dan kunt u via onze website een afspraak maken.

U draagt de recorder een bepaalde periode bij u. Hoe lang dat is en welk onderzoek u krijgt, is afhankelijk van uw klachten.

Holter-registratie

Het apparaat registreert onafgebroken uw hartritme voor 24, 48 of 72 uur. Uw huisarts kiest voor deze opname als u vaak en regelmatig hartklachten heeft.

Event registratie

Het apparaat registreert 7 dagen de elektrische activiteit van het hart. Als u klachten heeft, drukt u op de knop van het apparaatje. Hierdoor kan de cardioloog zien wanneer u klachten heeft. Uw huisarts kiest voor deze opname als u af en toe klachten heeft.

Uw uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door een cardioloog van Hartis beoordeeld. De cardioloog stuurt de uitslag vervolgens naar uw huisarts.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van Hartis.

Prenatale screening

Onderdeel van de transfusie is het voorkomen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene. Dit is geborgd in het landelijk programma “Prenatale screening op infectieziekten en erytrocyten immunisatie (PSIE)”. Op het laboratorium worden de bloedgroep (AB0), Rhesus D, Rhesus C en bloedgroepantistoffen worden onderzocht.

Het PSIE programma heeft tevens als doel hepatitis B- en HIV-dragerschap, en congenitale syfilis te voorkomen bij de pasgeborene. Aan de hand van de uitslagen kunt u zwangere vrouwen tijdig informeren over de aanwezigheid van één of meer aandoeningen en eventuele vervolgacties inzetten.

Veelgestelde vragen

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak!

Het verschilt per locatie en onderzoek wat u mee moet nemen. U neemt onder andere mee:

  • Uw (papieren) aanvraagformulier*
  • Een geldig legitimatiebewijs
*Meer informatie

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie