Over de Trombosedienst van RHMDC

Onze Trombosedienst, ook wel Unit Antistolling genoemd, begeleidt patiënten in het verzorgingsgebied die vitamine K antagonisten (VKA) acenocoumarol, fenprocoumon (Marcoumar ®) of warfarine gebruiken.

Wat doet een Trombosedienst?

De collega’s van de Trombosedienst van het RHMDC verzorgen de begeleiding van (poliklinische) trombosepatiënten die vitamine K antagonisten (VKA) acenocoumarol, fenprocoumon (Marcoumar ®) of warfarine gebruiken.

In het geval van vitamine K antagonisten (VKA) wordt de Trombosedienst van het RHMDC medebehandelaar om de VKA goed in te stellen en het gebruik hiervan te begeleiden en te controleren. De Trombosedienst van het RHMDC is als medebehandelaar verantwoordelijk voor: 

  • Bloedafname door middel van een vingerprik of veneuze afname voor de bepaling INR
  • Verzamelen van relevante medische informatie
  • Vaststellen van en adviseren over de vervolgdosering en volgende controletermijn
  • Zo nodig couperen van de antistolling rondom onderzoeken, ingrepen en bij bloedingen
  • Begeleiden en het geven van cursussen aan patiënten die hun antistollingsbehandeling zelfstandig controleren (zelfmeting).

Over trombose

Er zijn ziekten en omstandigheden die trombose kunnen veroorzaken. Dit kan behandeld worden met medicijnen om bloed minder stolbaar te maken. De hoofdbehandelaar (specialist of huisarts) stelt de indicatie vast en schrijft de antistollingsmedicijnen voor. Maar deze medicijnen brengen een bepaald risico met zich mee, zeker als de inname dosis te hoog is. Bij een te hoge inname wordt de stolbaarheid van het bloed teveel geremd en kunnen er bloedingen ontstaan. Het team van Unit Antistolling (voorheen Trombosedienst Delft) helpt patiënten hiertegen te beschermen, zodat het anti-stollende effect in het bloed niet te groot is (kans op bloedingen), maar ook niet te klein (kans op trombose).

Wie werken er bij de Trombosedienst?

Dagelijks wordt door de Trombosedienstmedewerkers op bloedafnamelocaties en bij patiënten thuis bloed afgenomen, waarvan vervolgens de INR wordt bepaald. De INR (International Normalised Ratio) is de gewenste mate van antistolling. Het afnemen van bloed aan huis, oftewel thuisprikken, zal alléén plaatsvinden als hier medisch aanwijsbare redenen voor zijn. Onze trombosedienstauto’s rijden rond in de omgeving van Delft om patiënten thuis te bezoeken.

Onderstaande collega’s zijn werkzaam als doseerarts en adviseren patiënten over de juiste dosering van hun trombosemedicatie.

BIG-nummers

NaamFunctieBIG-nummer
Y. PootDoseerarts antistolling59048399501
Dr. U.B. Mourer-KensbockDoseerarts antistolling69045204101
A.M.C. BosDoseerarts antistolling69065734601

Verantwoordelijkheid

  • De dagelijkse eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en werking ligt bij de algemeen directeur van RHMDC.
  • De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de medisch leider.
  • De verantwoording voor de praktische zaken is gedelegeerd aan de teamleiders.
  • De verantwoordelijkheid voor het correct afnemen en vervoeren van materiaal ligt bij de medewerker prikdienst.
FunctieNaam
Directeur:Dhr. Dr. R. Baumgarten
Medisch leider:Mw. M.A.P. Moriarty
Teamleider:Mw. B.W. Zandvliet-Smit

Samenwerking

De Trombosedienst van het RHMDC is een actief lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) en onze medewerkers nemen actief deel aan de regionale overleggen tussen de trombosediensten en ziekenhuizen in de regio Delft, Den Haag, Leiden en Zoetermeer.

Daarnaast is het RHMDC nauw betrokken bij het Reinier de Graaf ziekenhuis en het HagaZiekenhuis Zoetermeer voor onder andere het antistollingsbeleid en verzorgen we de bloedafname voor beide ziekenhuizen.

Kwaliteit

Accreditatie

Onze afdeling Unit Antistolling (voorheen Trombosedienst Delft) voldoet aan de internationale ISO-normen 15189+C11 en 22870:2016, die aangeven dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, doseringen professioneel worden uitgevoerd en dat de organisatie aantoonbaar gericht is op verbetering. Het door de Raad voor Accreditatie toegekende accreditatienummer is M155.

Cliënttevredenheidsonderzoeken

De Unit Antistolling van RHMDC laat met regelmaat cliënttevredenheidsonderzoeken uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken kunt u inzien door te klikken op onderstaande links.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2019

Cliënttevredenheidsonderzoek 2016

Samenvatting Medische Jaarverslagen Trombosedienst Delft

Hieronder vindt u de Samenvatting Medische Jaarverslagen van alle trombosediensten, uitgegeven door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van trombose? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Antistollingscentrum (Trombosedienst Delft)

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie