Zelfmeting

Wat houdt een zelfmeting in?

Als u langdurig antistollingsmiddelen moet gebruiken, dan kan het fijn zijn om uw INR zelf te meten. Bij RHMDC is dat mogelijk. U krijgt een zelfmeetapparaat in bruikleen waarmee u regelmatig de INR kunt meten via een vingerprik. Cees de Graaff meet zijn eigen INR en vertelt graag hoe dit in zijn werk gaat. Bekijk hieronder de video.

Wat zijn de stappen bij een zelfmeting?

De handelingen zijn kort samengevat:

  1. Breng een teststrip in het zelfmeetapparaat aan.
  2. Prik met een prikkertje in de top van de vinger.
  3. Breng een druppeltje bloed aan op de teststrip.
  4. Na ongeveer 30 seconden geeft het zelfmeetapparaat de INR-waarde in een scherm weer.
  5. Geef de INR-waarde online door aan de Trombosedienst via Tropaz.

Mocht u problemen hebben met Tropaz, bijvoorbeeld met de app of uw wachtwoord, dan kunt u de Tropaz helpdesk bereiken via:

T: 088 995 0015

E: tropaz@asolutions.nl

Vingerprik Trombosedienst
Stap 2 bij een zelfmeting
Stap 3 bij een zelfmeting

Gebruiksaanwijzing zelfmeetapparaat

Zelfmeetcursus

Voor het gebruik van het apparaat en het verrichten van de vingerprik, dient u een cursus te volgen bij ons op locatie in Rijswijk. Deze cursus bestaat uit drie stappen:

1e afspraak: u krijgt een ongeveer 1 uur durende instructie waarin u uitleg krijgt over de vingerprik en het apparaat. U krijgt na de instructie het apparaat in bruikleen mee naar huis. De eerste week kunt u zelf dagelijks een INR-meting doen om de vaardigheid goed eigen te maken.

2e afspraak: 1 week later volgt een controlemoment bij een locatie in Delft. We kijken met u mee of de vingerprik goed lukt en u kunt uw vragen stellen. Daarna volgt een periode van 1 maand waarin u wekelijks uw INR prikt en aan ons doorgeeft. Na 1 maand geeft u om de 21 dagen uw INR aan ons door.

3e afspraak: na drie maanden, sinds uw eerste afspraak, volgt een tweede controlemoment bij ons op kantoor. We gaan met u in gesprek over uw ervaringen van de afgelopen periode en bespreken of alles naar wens verloopt. Als alles in orde is, ontvangt u een certificaat van ons.

Periodieke controle

Na het afronden van de zelfmeetcursus brengt u iedere 6 maanden een controlebezoek aan de Trombosedienst. Bij langdurig en stabiel gebruik wordt dit vaak een jaarlijkse controle. Tijdens de periodieke controle wordt het apparaat gecontroleerd en gekeken of de controles naar wederzijdse tevredenheid verlopen. Dit is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de stollingsuitslagen te kunnen blijven garanderen.

Tarieven en vergoedingen

Voor de zelfmeetcursus en periodieke controles brengen wij de volgende onderdelen in rekening:

  • Training: Voor de zelfmeettraining worden eenmalig kosten in rekening gebracht.
  • Periodieke kosten: De kosten voor het zelfmeten wordt per kwartaal in rekening gebracht. Dit is inclusief stripjes & prikkers, periodieke controles, het maken van het doseerschema en eventuele aanpassing hiervan bij bijzonderheden.

De genoemde onderdelen, verbonden aan het zelfmeten door de patiënt, worden door alle zorgverzekeraars vergoed (met inachtneming van uw eigen risico). RHMDC heeft per verzekeraar aparte afspraken over de exacte hoogte van deze tarieven. We verwijzen u voor meer informatie over de tarieven door naar de tarievenpagina. Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie