Bijzonderheden melden

Onze medewerkers van het Antistollingscentrum zijn graag de hoogte van belangrijke veranderingen in uw gezondheid of medicatiegebruik. Dit kan namelijk effect hebben op de werking van de antistolling, waardoor het aantal tabletten aangepast moet worden of een eerdere bloedcontrole nodig is. We willen u vragen om bijzonderheden en wijzigingen door te geven tijdens de bloedafname of, indien dit zich tussentijds voordoet, te mailen.

Bijzonderheden die belangrijk om door te geven

 • als u ziek bent (griep of infecties, koorts, braken of diarree)
 • (spontane) bloedingen of blauwe plekken; wanneer deze van grotere omvang of ernstiger zijn, neem dan direct contact op met zowel uw (huis)arts als met de trombosedienst
 • als u andere medicijnen voorgeschreven heeft gekregen of juist met innemen ervan moet gaan stoppen.
  • vertel ook uw arts die het nieuwe middel voorschrijft dat u onder behandeling bent bij de trombosedienst
  • zelfmedicatie, zoals hoestdranken, laxeermiddelen, pijnstillers (met name NSAIDs en aspirine) en multivitaminen: veel hiervan kunnen de stolling beïnvloeden. Overleg alvorens te starten. Wilt u toch iets innemen tegen koorts of pijn, neem dan alléén paracetamol. Maar overleg wel even met uw huisarts en geef het door aan de trombosedienst.
 • een ziekenhuisopname. Laat ook uw doseringskalender zien aan de arts of verpleegkundige in het ziekenhuis.
 • een (tandheelkundige) ingreep
  • vertel ook tevoren aan de (tand)arts die u gaat behandelen dat u onder behandeling bent van de trombosedienst. Zij kunnen dan tijdig contact opnemen. Dit om onnodig lang nabloeden te voorkómen.