Doseerkaart en inname

Nadat u uw bloed heeft (laten) controleren, door de Trombosedienst, ontvangt u van ons een doseerkaart. Op de doseerkaart staat hoeveel tabletten u de komende periode in moet nemen. Als uw INR stabiel is, dan krijgt u voor meerdere weken een schema. Bij bijzonderheden of een schommelende INR zal het schema korter zijn.

Voorbeeld doseerkaart

Meer of minder tabletten

Na een controle door de trombosedienst kan de hoeveelheid tabletten die u dient in te nemen veranderen. Dit komt doordat bij de controle is gebleken dat het antistollingseffect in uw bloed te groot of juist te klein is. Het betekent niet dat het beter of slechter met u gaat! De werking van antistollingsmiddelen kan in de loop van de tijd wat wisselen. Soms door een aanwijsbare oorzaak, soms “spontaan” en soms door een onbekende oorzaak.

Doseerkaart per post en/of online

Uw doseeradvies is dezelfde dag als uw INR-bepaling online in te zien. Mocht u geen gebruik maken van het digitale platform, dan ontvangt u de kaart met uw doseeradvies zo snel mogelijk per post. Vaak is de doseerkaart de volgende dag bij u binnen. Mocht u het prettig vinden dan kunt u uw doseerkaart zowel online als per post ontvangen.

Uw vervolgafspraak staat op uw doseerkaart

Op de doseerkaart staat de datum van uw volgende controle afspraak. Mocht deze datum niet uitkomen, wilt u dit dan ruim van tevoren aan ons te melden? We plannen graag een nieuwe datum met u in zodat uw antistollingsbehandeling niet in gevaar komt.

Vergeten tabletten in te nemen

Indien u een keer vergeten bent uw medicijnen in te nemen wordt u het volgende geadviseerd:

  • Is het nog dezelfde dag?
    Neem uw vergeten dosering alsnog in. Ga daarna verder met het schema zoals voorgeschreven door de trombosedienst.
  • Is het al de volgende dag?
    Sla de vergeten dosering over, houd uw gewone schema aan. Overleg op de volgende reguliere werkdag met de trombosedienst of uw vervolgdosering aangepast moet worden, of eventueel uw controledatum vervroegd moet worden.

Neem nooit zomaar een dubbele dosering in om een vergeten dosering in te halen.

Tips rondom inname

  • Neem de tabletten op een vast tijdstip in, bij voorkeur bij het avondeten. Mocht de INR die dag afwijkend zijn, kan de dosering diezelfde dag nog aangepast worden.
  • Zet een kruisje op de doseringskalender als u de dosering van die dag heeft ingenomen, dat voorkomt vergissingen.

Twijfelt u ergens over?

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u niet zeker van uw zaak? Neem dan gerust contact met ons op. We beantwoorden uw vragen graag.

Neem contact op

Antistollingscentrum (Trombosedienst Delft)

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie