Medisch microbiologische onderzoeken

Met medisch microbiologische onderzoeken worden infectieziekten opgespoord. Daarnaast werken wij mee aan het voorkomen van verspreiding van infectieziekten. Dat doen we op landelijk niveau samen met GGD’s en binnen ziekenhuizen en verpleeghuizen met afdelingen infectiepreventie.

Zoek een locatie

PCR-test

Met een Polymerase Chain Reaction (PCR)–test kijken we materiaal na op DNA or RNA van ziekteverwekkers. Voorbeelden van PCR-testen zijn soa diagnostiek en COVID-19.

Schurft

RHMDC is één van de weinige laboratoria in Nederland die de schurft-PCR uitvoeren, met een doorlooptijd van één à twee werkdagen. Diagnostiek naar schurft kan met een PCR op losse huidschilfers, een schraapsel van een schurft-gangetje of een biopt. De PCR toont (feces van) de Sarcoptes scabiei mijten aan. Een biopt is voor PCR niet noodzakelijk. Over de sensitiviteit van een uitstrijk met wattenstok zijn onvoldoende gegevens. We bevelen daarom aan om met een mesje een aantal schilfers van verschillende locaties te nemen, aangezien de mijten focaal voorkomen. 

Serologie

 Bij serologie-onderzoek controleren we bloed op bepaalde antistoffen. Deze geven aan of er een eerdere of actuele infectie is (geweest). Bij een actuele infectie onderzoeken we in welke fase de infectie verkeert.

Kweek

Voor een kweek laten we bacteriën groeien op voedingsbodems, waarbij we materiaal (bijvoorbeeld urine) op de plaat aanbrengen. Als er een bacterie in het materiaal zit, zal deze zich vermenigvuldigen. Meestal duurt het een dag voordat er voldoende bacteriën zijn gegroeid om ze met het blote oog waar te kunnen nemen als een kolonie (een groep bacteriën). Deze kolonies kunnen we onderzoeken op soort bacterie (determineren) en testen op gevoeligheid voor soorten antibiotica (resistentiebepaling).

microbiologisch onderzoek

Overige onderzoeken

In sommige gevallen is microscopie nodig, bijvoorbeeld om iets in beeld te brengen dat anders niet goed waar te nemen is. Ook kunnen er bijvoorbeeld antigeen testen (“sneltests”) nodig zijn in bepaalde situaties. Wellicht heeft u een verzoek voor nog een ander onderzoek? Lees meer over onze afdeling Medische Microbiologie op de bijbehorende pagina.

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak!

Het verschilt per locatie en onderzoek wat u mee moet nemen. U neemt onder andere mee:

  • Uw (papieren) aanvraagformulier*
  • Een geldig legitimatiebewijs
*Meer informatie

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie