Antistolling en trombose

Wat is trombose?

Bij een verwonding, bijvoorbeeld bij een snijwond, gaat een bloedvat kapot. Om het bloeden te stoppen grijpen wij vaak naar een pleister. Maar wist u dat het stollen van bloed eigenlijk de ‘natuurlijke’ pleister is? Bloedstolling is datgene dat een mens van nature dagelijks op zak heeft. Dankzij bloedstolling worden gaatjes in onze bloedvaten gedicht. Kortom, bloedstolling is van levensbelang. Maar de stolling kan ook “overdreven” worden. Er wordt dan een bloedprop gevormd op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats. Zo’n prop kan zo groot worden dat het een bloedvat volledig afsluit. We spreken dan van een trombose.

Als het bloed niet meer komt waar het moet komen, bijvoorbeeld door zo’n bloedprop, dan betekent dat groot alarm! Met name als het in een kransslagader van het hart (infarct), in de hersenen (beroerte), in de longen (longembolie) of benen (trombosebeen) gebeurt. Maar wat veroorzaakt trombose?

Trombose heeft verschillende oorzaken. Het kan aan de kwaliteit van het bloedvat liggen. Denkt u maar aan slagaderverkalking. Maar ook een te trage bloedsomloop kan trombose veroorzaken. Zoals tijdens langdurige bedrust bijvoorbeeld na een operatie. Tot slot kan het bloed zelf ook de grote boosdoener zijn, als de stollingsneiging te groot is. Vaak spelen meerdere oorzaken tegelijkertijd.

Waarom is antistolling belangrijk?

Bovenstaande ziekten en omstandigheden kunnen trombose veroorzaken. Mocht dit bij u het geval zijn, dan is het zaak om op tijd in te grijpen. Uw behandelend arts zal voor een aantal aandoeningen antistolling voorschrijven. Deze antistolling is bedoeld om:

  • een bestaand stolsel niet groter te laten worden (bijvoorbeeld bij een trombosebeen of longembolie)
  • te voorkomen dat een stolsel gevormd gaat worden (bijvoorbeeld bij kunst-hartkleppen of ritmestoornissen)

Er bestaan veel soorten antistolling, waarbij een kleine groep (o.a. Fenprocoumon en Acenocoumarol) regelmatige controle van het bloed nodig heeft. Deze controle wordt in regio Delft & Zoetermeer gedaan door Unit Antistolling (voorheen Trombosedienst Delft).

Wat doet een trombosedienst?

Het innemen van antistollingsmedicijnen brengen een bepaald risico met zich mee. Zeker als er meer van wordt ingenomen dan nodig is. Dan wordt de stolbaarheid van het bloed teveel geremd en kunnen er te makkelijk (ernstige) bloedingen ontstaan. Het is de taak van de trombosedienst u hiertegen te beschermen. Wij controleren het anti-stollende effect in uw bloed zodat het niet te groot is (kans op bloedingen), maar ook niet te klein (kans op trombose). Waar nodig sturen wij de inname van het antistollingsmedicijn bij. Het is belangrijk dat u, voor een zo goed mogelijke behandeling, de adviezen van uw trombosedienst nauwkeurig opvolgt.

Doseeradvies

Aan de hand van uw bloeduitslag wordt vastgesteld hoeveel tabletten u de komende tijd in moet nemen. We noemen dit uw persoonlijke doseeradvies. Dit doseeradvies kunt u tevens terugvinden in de doseringskalender. Per dag staat precies vermeld hoeveel tabletten u de komende periode moet innemen en wanneer uw bloed weer gecontroleerd moet worden. Deze doseringskalender ontvangt u de volgende dag na het prikken thuis en/of kunt u online inzien. De dosering van het antistollingsmiddel is individueel; uw dosering kan dus verschillen met die van andere trombosedienstpatiënten.

Periodieke bloedcontrole

De monitoring van de trombosedienst bestaat uit periodieke bloedcontrole (INR-waarde), waarop een passend doseerschema gemaakt wordt voor een nieuwe periode. De bloedafname kan door medewerkers van de Trombosedienst bij u gedaan worden; op bloedafnamelocaties of (uitsluitend indien medisch noodzakelijk) aan huis. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om zelf uw INR te meten, de zogenaamde zelfmeting. U krijgt dan een metertje in bruikleen. Voorafgaande dient u bij ons op locatie een training te volgen. Nadat u deze training gehad heeft, kunt u zelfstandig uw INR-waarde met een vingerprik meten. We vragen u na een tijdje nogmaals langs te komen voor een extra check zodat we zeker weten dat u het zelf meten onder de knie heeft.

Onderhoud contact

Houd uw trombosedienst op de hoogte van belangrijke veranderingen in uw gezondheid of medicatiegebruik. Dit kan namelijk effect hebben op de werking van de antistolling. Het resultaat kan zijn dat het aantal tabletten aangepast wordt of een eerdere bloedcontrole nodig is.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie