Hét laboratorium voor verloskundigen

Over RHMDC

RHMDC verzorgt laboratoriumdiagnostiek voor bijna het hele spectrum aan medische zorgverleners binnen Nederland. We leveren zowel eerstelijnsdiagnostiek (huisartsen, verloskundigen), als tweedelijnsdiagnostiek (arbodiensten, (verpleeg)klinieken, zelfstandig behandelcentra en ziekenhuizen). Doordat wij laboratoriumdiagnostiek voor ziekenhuizen verzorgen hebben we specialistische kennis in huis.

24/7 open = snelle uitslagen

Ons laboratorium draait 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hierdoor is de uitslag van de meeste bepalingen binnen een dag bekend. Het is dus niet gek dat wij bekend staan om onze korte doorlooptijden.

Gecertificeerd laboratorium

Kwaliteit en veiligheid vinden wij enorm belangrijk. Daarom zijn we trots op onze ISO 15189 accreditatie en NEN-7510 certificering.

ISO 15189

RvA-logo ISO accreditatie RHMDC

Wij zijn per 20 mei 2021 ISO 15189 geheraccrediteerd.

De ISO 15189 laat zien dat onze laboratoriumdiagnostiek voldoet aan de eisen en wensen van de Raad van Accreditatie (RvA). Zij zorgen ervoor dat burgers kunnen vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten die een organisatie levert.

NEN 7510

NEN 7510 is de landelijke norm op gebied van informatiebeveiliging. Hiermee tonen we aan het beveiligen van informatie van onze patiënten en klanten op orde te hebben. In Nederland zijn slechts een klein aantal laboratoria NEN 7510-gecertificeerd; we zijn dan ook zeer verheugd het keurmerk voor deze normering te mogen voeren.

BC-Certified-logo_NEN7510-1-2017 RHMDC

Alle disciplines onder 1 dak

RHMDC heeft alle laboratoriumdisciplines in huis. We doen veel bepalingen zelf. Dit is ook 1 van de redenen waarom u de uitslag snel ontvangt. In sommige situaties sturen wij het lichaamsmateriaal door naar een specialistisch laboratorium. De uitslag duurt dan wat langer.

Hulp en advies door specialisten

U ontvangt de directe telefoonnummers van de dienstdoende laboratoriumspecialisten, zodat u altijd advies kunt inwinnen of kunt overleggen met een specialist over een uitslag en mogelijk vervolgdiagnostiek. Samen zorgen we voor uw cliënten en hun kindje(s).

Aanbod voor verloskundigen

We bieden diverse mogelijkheden bij u in de praktijk, die we graag persoonlijk toelichten. Hieronder vindt u een overzicht van enkele producten en diensten.

Point of Care Testing (POCT)

Bij RHMDC kunt POCT-apparatuur in bruikleen aanvragen. Voor verloskundigen plaatsen wij bijvoorbeeld een HB-meter (altijd op aanvraag). Onze eigen collega’s, de servicemedewerkers, verzorgen ondersteuning bij technische storingen en voeren jaarlijks een controle uit waarbij zij de apparatuur ijken. Zo zorgen we ervoor dat het apparaat altijd goed werkt en betrouwbare uitslagen geeft.

Bloedafname

Openbare bloedafnamelocaties

Doordat wij een landelijke organisatie zijn, hebben we in heel Nederland openbare bloedafnamelocaties. Verloskundigenpraktijken kunnen hun cliënten daar naartoe sturen voor bloedonderzoek zoals 12de week screenings, GTT-onderzoek, en een NIPT-onderzoek.

Alle openbare bloedafnamelocaties bij u in de regio vindt u op onze website: www.rhmdc.nl/locaties. U kunt op deze pagina de verschillende onderzoeken selecteren.

Bloedafname in de praktijk

Neemt u liever zelf bloed af bij uw cliënten? Wij bieden een venapunctie e-learning aan. Is dit niet voldoende om aan de slag te gaan? Dan bieden wij ook nog een praktijktraining aan. Wij werken hiervoor met een professioneel trainingsbureau die uw personeel traint en ondersteunt bij de bloedafname in uw praktijk.

Als het haalbaar is, dan kunnen onze bloedafnamemedewerkers bij u in de praktijk bloed afnemen. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, die we graag met u bespreken.

Vergoeding voor bloedafname in de praktijk

Wanneer u ervoor kiest zelf bloed af te nemen, betaalt het RHMDC de verloskundigenpraktijk een vaste vergoeding ten aanzien van de handeling bloedafname. Deze vergoeding is in lijn met de circulaire beleidsregels van de NZA. We lichten de randvoorwaarden van deze vergoeding graag in een persoonlijk gesprek toe.

Daarnaast zorgen we ervoor dat uw bloedafnameruimte ingericht wordt met:

  • Bloedafnamestoel/-kruk
  • Trolley voor afnamemateriaal
  • Transportkoffer voor thuisprikaanvragen

We leveren bovenstaande artikelen op aanvraag en altijd in bruikleen.

Bestelmodule met bloedafnameproducten

Alle benodigde materialen ten aanzien van de bloedafname worden grotendeels gratis geleverd (buizen, potjes, watjes, naalden enz.). Deze materialen zijn gemakkelijk te bestellen in onze bestelmodule.

U kunt bestelling gemakkelijk herhalen zodat u altijd voldoende voorraad heeft. We vragen wel van onze klanten om bewust om te gaan met hun voorraad. Het weggooien van materialen die over de datum zijn vinden we zonde. Deze vorm van verspilling willen we dan ook tot een minimum beperken.

Scholing

Naast de venapunctietraining verzorgen onze laboratoriumspecialisten regelmatig geaccrediteerde webinars, DTO’s en trainingen. We passen de scholingsaanbod graag aan op uw behoefte. We horen het dan ook graag als u over een specifiek onderwerp meer wilt weten.

Eigen flexibele logistieke dienst

Nieuwe huisstijl bedrijfsauto's RHMDC

Bij RHMDC vervoeren onze eigen logistieke collega’s de afgenomen lichaamsmaterialen. Dit doen zij via geconditioneerd vervoer en volgens de ISO-regelgeving.

Omdat wij onze eigen medewerkers inzetten voor het ophalen van materialen, zijn we erg flexibel. We halen het materiaal dagelijks op en als het moet zelfs 2 keer per dag. Samen maken we hier afspraken over en kijken we wat er mogelijk is.

Traceerbaar materiaal

Door het gebruik van barcode-etiketten op de bloedafnamebuizen zijn alle lichaamsmaterialen traceerbaar; van insturen tot de uitslag.

We adviseren wel om digitaal (via ZorgDomein of Cyberlab) aan te vragen. Digitaal aanvragen heeft als voordeel dat het minder foutgevoelig is en de resultaten sneller beschikbaar zijn. Bekijk hier meer voordelen. U ontvangt de (bloed)uitslagen digitaal in uw VIS.

Eén aanspreekpunt

U krijgt één vast contactpersoon, een Relatiebeheerder Diagnostiek. De Relatiebeheerder Diagnostiek is de verbinding tussen u en alle afdelingen binnen RHMDC. Maar ook degene waar u nu uw wensen mee kunt bespreken.

Heeft u behoefte aan een gesprek om de mogelijkheden bij u in de praktijk te bespreken? Neem dan contact op of laat een afspraakverzoek achter.

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie