Trombosedienst / Unit Antistolling

Sinds 1 januari 2020 is Trombosedienst Delft onderdeel van het RHMDC. De nieuwe naam van de Trombosedienst Delft is Unit Antistolling maar vooralsnog gebruiken we beide namen.

De oude website van de Trombosedienst Delft is vanaf 1 oktober 2022 niet meer te bezoeken. De informatie van deze oude website in toegevoegd aan de website van het RHMDC.

Medewerkers van de Trombosedienst begeleiden patiënten die last hebben van trombose. Bij de diagnose trombose schrijft een (huis)arts antistollingsmiddelen voor zoals fenprocoumon (Marcoumar®) of acenocoumarol (SintromMitis®). Zolang een patiënt deze middelen gebruikt, blijft een regelmatige controle van het bloed noodzakelijk. Daarom nemen de trombosedienstmedewerkers elke dag bloed af bij onze trombosedienstpatiënten. Dit kan bij één van onze bloedafnamelocaties of bij patiënten thuis.

Via onderstaande knoppen komt u terecht op pagina’s met meer informatie. Lees alle ins en outs over onder andere onze trombosedienst, antistolling en trombose, zelfmeten en inzage in uw dossier. Voor meer achtergrondinformatie kunt u ook terecht op de website van de Trombosestichting.

Nieuw bij RHMDC?

Bent u nog niet bekend met de Trombosedienst van het RHMD en naar ons doorgestuurd door uw zorgverlener? Dan nodigen wij u graag uit bij ons op kantoor voor een kennismaking. Tijdens het kennismakingsgesprek met één van onze medewerkers geven wij u direct alle benodigde informatie over de Trombosedienst en uw behandeling, waaronder:

  • Een algemeen patiënteninformatieboekje ‘Informatie voor mensen die antistollingsmiddelen gebruiken’. Dit is een uitgave van de FNT en de Trombosestichting. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.
  • Informatie met specifieke informatie over Unit Antistolling van RHMDC. Deze folders is een aanvulling op eerdergenoemd algemeen informatieboekje.
  • Informatie over openingstijden (bloedafname)locaties, zelfmeten, zelfdoseren en digitale inzage.

U kunt de informatie ook op deze pagina (terug) vinden. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij graag van u.

Neem contact op

Antistollingscentrum (Trombosedienst Delft)

Let op, voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit doet u via onderstaand nummer:

Vergeet deze items niet mee te nemen naar uw afspraak! *Meer informatie